Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 5: Rekomendacja

Kiedy Wnioskodawca ukończy testy dotyczące zadań i umiejętności, udowodni zrozumienie Umowy Społecznej, Wytycznych Debiana dotyczących Wolnego Oprogramowania, Zasad i Procedur Debiana, zostanie poprawnie zidentyfikowany, wtedy Menedżer ds. Wniosku tworzy raport końcowy dla Front Desk oraz Menedżera ds. Kont Debiana.

Raport ten zawiera oświadczenia Adwokata oraz innych osób , które pracowały z Wnioskodawcą, pełną informację o identyfikacji, wszystkie dyskusje pomiędzy Menedżerem ds. Wniosku a Wnioskodawcą, szczegóły dotyczące sprawdzenia Umiejętności oraz komentarz Menedżera ds. Wniosku.

Menedżer ds. Wniosku dołącza także rekomendację odnośnie przyjęcia albo odrzucenia Wnioskodawcy.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]