Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Step 5: Rekommendation

När den ansökande har klarat av Uppgifter och Färdigheter-testerna, uttryckt sin förståelse för Debians sociala kontrakt, Debians riktlinjer för fri mjukvara samt Debians policies och procedurer och har blivit ordentligt identifierad så är det dags för handläggaren att göra en slutrapport till receptionen och Debians kontoadministratörer.

Denna rapport inkluderar uttalanden från förespråkaren och andra som har jobbat med ansökanden, den kompletterade identifikationsinformationen, alla diskussioner mellan handläggaren och ansökanden samt detaljer rörande färdighetskontrollerna, och en kommentar från handläggaren.

Handläggaren kommer att inkludera en rekommendation att antingen acceptera eller avvisa den ansökande.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]