Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]

De informatie op deze pagina, hoewel openbaar, zal voornamelijk van belang zijn voor toekomstige Debian-ontwikkelaars.

Stap 6: Controle door de frontdesk

Nadat de kandidatuurbeheerder zijn eindrapport over de kandidaat heeft opgesteld, controleert de frontdesk dit rapport. Als het alle vereiste gebieden bestrijkt en alle onderdelen van de controle van nieuwe leden documenteert, wordt het goedgekeurd. Kleine problemen en fouten worden gesignaleerd aan de kandidatuurbeheerder en de kandidaat.

Als het rapport onvolledig is, besluit de frontdesk om het terug te sturen naar de kandidatuurbeheerder om het te vervolledigen, of wordt er aan een andere kandidatuurbeheerder gevraagd om het te voltooien.


Hoek voor nieuwe leden ] [ Checklist voor kandidaten ] [ Stap 1 ] [ Stap 2 ] [ Stap 3 ] [ Stap 4 ] [ Stap 5 ] [ Stap 6 ] [ Stap 7 ]