Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 6: Sprawdzenie przez Front Desk

Po przygotowaniu przez Menedżera ds. Wniosku końcowego raportu na temat Wnioskodawcy, zespół Front Desk sprawdza go. Jeżeli obejmuje on wszystkie niezbędne obszary i dokumentuje wszystkie etapy sprawdzenia Nowego Członka, jest on zatwierdzany. Drobne problemy i błędy są zgłaszane Menedżerowi ds. Wniosku oraz Wnioskodawcy.

Jeżeli raport jest niekompletny, Front Desk może zdecydować o odesłaniu go do Menedżera ds. Wniosku w celu uzupełnienia lub poprosić innego Menedżera ds. Wniosku o jego ukończenie.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]