Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Step 6: Receptionskontroll

Efter att handläggaren har förberett den slutgiltiga rapporten om den ansökande, kommer receptionen att kontrollera rapporten. Om den täcker alla områden som behövs och dokumenterar alla delar av NM-kontrollerna, så godkänns den. Små problem och fel påpekas för handläggaren och den ansökande.

Om rapporten är ofullständig, beslutar receptionen antingen att skicka tillbaks den till handläggaren för komplettering, eller ger i uppgift till en annan handläggare att slutföra den.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]