Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]

Informacje zawarte na tej stronie, mimo że dostępne publicznie, będą interesujące głównie dla przyszłych Deweloperów Debiana.

Krok 7: Sprawdzenie przez Menedżera ds. Kont Debiana i utworzenie konta

Menedżer ds. Kont Debiana podejmuje ostateczną decyzję odnośnie utworzenia konta. Jeżeli znajdzie jakieś poważne problemy we wniosku, jest on od razu odrzucany albo odsyłany do Front Desk, który decyduje w jaki sposób uzupełnić wniosek.

Istnieją błędy, które zawsze prowadzą do odrzucenia wniosku:

Kiedy Menedżerowie ds. Kont Debiana są usatysfakcjonowani z wypełnionego wniosku, proszą opiekunów Debian Keyring o dodanie klucza Wnioskodawcy, a Administratorów Systemu Debian o utworzenie wymaganych kont dla Wnioskodawcy i dopisanie Wnioskodawcy do listy dyskusyjnej debian-private.

Kiedy już wszystkie ostateczne szczegóły członkostwa zostały ustalone przez Menedżerów ds. Kont Debiana, Wnioskodawca, jego AM i lista dysuksyjna debian-project są o tym informowani.


Kącik nowych członków ] [ Lista spraw ] [ Krok 1 ] [ Krok 2 ] [ Krok 3 ] [ Krok 4 ] [ Krok 5 ] [ Krok 6 ] [ Krok 7 ]