Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]

Trots att informationen på denna sida är publik är den av störst intresse för blivande Debianutvecklare.

Steg 7: Kontroll av Debians kontoadministratörer samt skapande av konto

Debians kontoadministratörer måste ta ett slutligt beslut angående skapandet av kontot. Om några stora problem hittas i ansökan så förkastas den antingen direkt, eller så ges den tillbaks till receptionen, som beslutar hur den skall kompletteras eller avslutas.

Det finns några problem som alltid leder till avvisande:

När Debians kontoadministratörer är nöjda med den slutgiltiga ansökan, så ber dem de ansvariga för Debians nyckelringar att lägga till den ansökandes nyckel, och Debians systemadministratörer att skapa de nödvändiga kontona för den ansökande och lägga till den ansökande till sändlistan debian-private.

När alla slutgiltiga detaljer rörande medlemskap har fullbordats av Debians kontoadministratörer, så kommer den ansökande, deras handläggare och sändlistan debian-project att informeras.


Ny-medlemshörnan ] [ Checklista för Ansökande ] [ Steg 1 ] [ Steg 2 ] [ Steg 3 ] [ Steg 4 ] [ Steg 5 ] [ Steg 6 ] [ Steg 7 ]