Debians Projektledare

Debians projektledare (DPL) är Debian-projektets officiella representant. De har två funktioner, en intern och en extern.

I den externa funktionen representerar projektledaren Debianprojektet för andra. Detta involverar att hålla föredrag och presentationer om Debian, samt att delta på mässor, och även att bygga goda relationer till andra organisationer och företag.

Internt styr projektledaren projektet och definierar dess mål. De bör tala med andra Debianutvecklare, speciellt med delegater, för att se hur de kan assistera deras arbete. En huvuduppgift för projektledaren involverar därför koordination och kommunikation.

Utnämning

Projektledaren är vald i ett val där alla Debianutvecklare har rösträtt. Projektledarens valperiod är ett år. Sex veckor före ledarposten blir ledig så startar projektsekreteraren ett nytt val. Under den första veckan kan alla Debianutvecklare kandidera för denna post genom att nominera sig själva. De tre följande veckorna används för kampanjarbete. Varje kandidat postar sitt program och alla kan ställa frågor till en eller alla kandidater. De två sista veckorna består av omröstningen då alla utvecklare kan lägga sin röst.

Mer information om ledarvalet finns på omröstningssidorna.

Uppgifter som utförs av Projektledaren

Utnämning av delegater eller delegera beslut till den Tekniska Kommittén

Projektledaren kan definiera ett specifikt ansvarsområde och delegera det till en Debianutvecklare.

Ge auktoritet till andra Utvecklare

Projektledaren kan komma med stöduttalanden rörande synpunkter eller för andra medlemmar av projektet.

Ta beslut som kräver omgående handling

Ta beslut i områden som ingen annan har ansvar för

Fatta beslut i samråd med utvecklarna som påverkar egendom som förvaltas för ändamål relaterade till Debian

Projektledaren kan ta beslut rörande hur pengar som ägs av Debian skall användas.

Kontaktinformation

Kontakta projektledaren genom att skicka e-post på engelska till leader@debian.org.

Om våran nuvarande ledare

Debians nuvarande projektledare är Andreas Tille.

Tidigare ledare

En komplett lista på tidigare ledare kan hittas i Debians-projektets historik.