Jak skonfigurować ssh aby nie trzeba było wpisywać hasła

Można utworzyć klucz uwierzytelniający RSA aby logować się do zdalnego systemu z bieżącego konta bez wpisywania hasła.

Należy pamiętać, że jeżeli po ustawieniu takiej konfiguracji intruz włamie się do systemu, zdobędzie także dostęp do miejsc, do których pozwolono na logowanie się bez podawania hasła. Z tego względu nigdy nie należy tego robić z konta root.

Po wykonaniu powyższych kroków będzie można zalogować się do zdalnego serwera przy użyciu ssh bez pytania o hasło.

Ważne: Należy pamiętać, że wszyscy, którzy mają prawo do czytania pliku z kluczem prywatnym mogą użyć go aby dostać się do zdalnej maszyny w ten sam sposób - czyli bez podawania hasła. Dotyczy to wszystkich osób, które mają prawa roota na lokalnej maszynie. Z tego powodu, jeżeli na lokalnej maszynie są inne osoby z prawami roota, zalecamy użycie hasła do klucza prywatnego. Można użyć ssh-agent(1) i ssh-add(1) aby wpisać hasło tylko raz i móc używać określonego klucza przez cały czas trwania sesji. Można też automatycznie załadować wszystkie klucze do agenta poprzez dodanie następujących linii do pliku ~/.xsession:

   # if use-ssh-agent is specified in /etc/X11/Xsession.options
   # (this is the default) then you need only the second line
   # eval ssh-agent
   ssh-add <plik-z-kluczem-ssh>

Aby uruchomić polecenie ssh-add poza terminalem należy zainstalować pakiet ssh-askpass.