Projektdeltagare

Den fullständiga listan på officiella Debianmedlemmar kan hittas på nm.debian.org, där medlemskap hanteras. En bredare lista på bidragslämnare till Debian kan hittas på contributors.debian.org.

OpenPGP-nycklar för de som är ansvariga för paket kan hämtas här.

Om du vill se en världskarta som visar var många av personerna finns, se Debianutvecklarnas världskarta.