Advarsel! Denne oversættelse er for gammel, benyt venligst originalen.

Debians tekniske komité

Den Tekniske Komité er oprettet jævnfør paragraf 6 i Debians vedtægter. Den er det organ, som træffer afgørende beslutninger ved tekniske uenigheder i Debian-projektet

Hvordan man henviser et spørgsmål til komitéen

  1. Før man henviser en beslutning til den Tekniske Komité, skal man først selv prøve at finde en løsning. Deltag i en konstruktiv debat og prøv at forstå modpartens holdning. Hvis du efter at have debatteret, har identificeret et teknisk spørgsmål, som I ikke kan blive enige om, kan du bede komitéen om at træffe en afgørelse:
  2. Lav en beskrivelse af uenigheden, helst med godkendelse af din modstander, og send den til fejlrapporteringssystemet som en ny fejl mod pseudopakken tech-ctte. I beskrivelsen nævnes alle relevante, eksisterende fejlnumre og URL'er pegende på postlistearkivet.
  3. Send en mail til alle relevante personer, med invitiation til at tegne abonnement på fejlen. Hvis der er eksisterende åbne fejl vedrørende problemstillingen, så opsæt den nye tech-ctte-fejl til at blokere dem (men hvis du ikke ved hvordan man gør det, klarer vi det for dig.)
  4. Komitéen diskuterer dit spørgsmål i tech-ctte-fejlrapporten. Generelt CC'er vi ikke diskussionen til individuelle deltagere, med mindre vi inviterer dem til at deltage i konversationen, for at stille dem et specifikt spørgsmål. Alle, der er interesserede i problemstillingen, bør tegne abonnement på fejlen ved hjælp af fejlsporingssystemet.
  5. Komitéen vil forsøge at træffe en beslutning så hurtigt som muligt. I praksis vil dette formentlig tage mange uger, eller måske endnu længere. Hvis spørgsmålet haster rigtigt meget, så oplys det venligst.
  6. Nogle gange bliver en af parterne overbevist af modpartens argumenter mens komitéen drøfter spørgsmålet. Det er positivt! Hvis det sker behøver komitéen ikke at træffe en formel afgørelse, og fejlrapporten kan lukkes eller omadresseres, alt efter hvad der er bedst.

Nogle advarsler vedrørende kontakt til komitéen

Medlemskab

De aktuelle medlemmer af komitéen kan ses på siden om Debians organisatoriske struktur.

Arkiver og status

Komitéens postliste arkiveres.

Spørgsmål der afventer en afgørelse kan fremfindes i fejlsporingssystemet.

VCS-arkiv

Nogle gange anvender den Tekniske Komité sit delte git-arkiv til samarbejde.

Formelle tekniske beslutninger, herunder anbefalinger og råd

Afsnittene om historiske tekniske beslutninger er ikke nødvendigvis ført ajour. (Ældre spørgsmål og afgørelser kan ses i fejlsporingssystemet.)

Bemærk at beslutninger fra før den 1. april 2002 endnu ikke er registeret her.

Formelle ikke-tekniske og proceduremæssige beslutninger

Bemærk at beslutninger fra før den 31. januar 2002 endnu ikke er registreret her.

Aftrådte medlemmer

Tak til følgende personer, der har været medlemmer af komiteen: