Het Technisch Comité van Debian

Het Technisch Comité werd ingesteld door sectie 6 van de statuten van Debian. Het is het orgaan dat binnen het Debian-project de finale beslissing neemt bij technische geschillen.

Hoe u een vraag doorverwijst naar het comité

  1. Voor u een beslissing doorverwijst naar het Technisch Comité, zou u de zaak zelf moeten proberen oplossen. Ga een constructieve discussie aan en tracht het standpunt van de andere persoon te begrijpen. Als u na bespreking een technische vraag heeft gevonden waarover u het niet eens kunt worden, dan kunt u die voorleggen aan het comité:
  2. Maak een samenvattende beschrijving van het meningsverschil, tracht bij voorkeur het hierover eens te worden met de tegenpartij en stuur de beschrijving naar het bugvolgsysteem als een nieuwe bug tegen het pseudo-pakket tech-ctte. Vermeld in uw samenvatting het nummer van eventuele relevante bestaande bugs en ook URL's van mailinglijstarchieven.
  3. Stuur een e-mail naar alle relevante partijen en nodig hen uit om in te tekenen op de bug. Indien er over de kwestie openstaande bugs bestaan, stel dan in dat de nieuwe tech-ctte-bug deze blokkeert (maak u geen zorgen als u niet weet hoe u dit moet doen - dan doen wij het voor u.)
  4. Het comité zal uw vraag bespreken in de tech-ctte-bug. Over het algemeen sturen we geen Cc van de bespreking naar individuele deelnemers, tenzij we hen willen uitnodigen om deel te nemen aan de bespreking om hen een specifieke vraag te kunnen stellen. Iedereen die in de kwestie geïnteresseerd is, zou via het BTS moeten intekenen op de bug.
  5. Het comité zal ernaar streven om zo snel mogelijk een beslissing te nemen. In de praktijk zal dit proces waarschijnlijk verschillende weken in beslag nemen, misschien zelfs meer. Indien het een bijzonder dringende vraag betreft, zou u dit moeten vermelden.
  6. Soms gebeurt het dat tijdens het beraad van het comité, de een of de andere partij overtuigd geraakt van de waarde van de argumenten van de andere partij. Dit is een goede zaak! Indien dit gebeurt, moet het comité geen formele beslissing nemen en kan het bugrapport gesloten worden of opnieuw worden toegewezen, naargelang het geval.

Enkele kanttekeningen bij het contacteren van het comité

Lidmaatschap

De huidige samenstelling van het comité wordt vermeld op de pagina over de Organisatiestructuur van Debian.

Archieven en status

De mailinglijst van het comité wordt gearchiveerd.

Vragen waarover nog geen beslissing genomen werd, kunnen worden bekeken in het bugvolgsysteem.

VCS-opslagplaats

Soms maakt het TC gebruik van zijn gedeelde git-opslagplaats om samen te werken.

Formele technische beslissingen met inbegrip van aanbevelingen en adviezen

De onderdelen met de besluitvormingsgeschiedenis zijn niet noodzakelijk up-to-date. (Oudere vragen en beslissingen kunnen bekeken worden in het bugvolgsysteem.)

Merk op dat beslissingen die dateren van voor 1 april 2002 hier nog niet opgenomen werden.

Formele niet-technische en procedurele beslissingen

Merk op dat beslissingen die dateren van voor 31 januari 2002 hier nog niet opgenomen werden.

Leden die aftraden

Met dank aan de volgende personen die in het verleden gediend hebben in het comité: