Debians tekniska kommitté

Den tekniska kommittén fastställs i Debians stadgar, paragraf 6. Det är det organ som tar avgörande beslut i tekniska tvister inom Debianprojektet.

Hur man remitterar en fråga till kommittén

  1. Innan man remitterar en fråga till den tekniska kommittén bör man först själv försöka finna en lösning – deltag i en konstruktiv diskussion och försök förstå den motpartens ståndpunkt. Om ni efter att ha debatterat har identifierat en teknisk fråga ni inte kan enas om kan du framställa det till kommittén:
  2. Skriv en sammanfattning av meningsskiljaktigheterna, helst i samförstånd med din motpart, och sänd den till felrapporteringssystemet som en ny bugg, mot pseudopaketet tech-ctte. Nämn befintliga felrapporter samt länkar till arkiven för sändlistorna om det finns relevant information där.
  3. Skicka ett mail till alla berörda parter och bjud in dem till att prenumerera på felrapporten. Om det finns öppna felrapporter som rör frågan, gör så att den nya tech-ctte-rapporten blockerar dessa (Men om du inte vet hur man gör detta så gör det inget, i sådana fall kommer vi att göra det åt dig).
  4. Kommittén kommer att diskutera din fråga i tech-ctte-felrapporten. Vi kommer inte att sända kopior på vår diskussion till de individuella deltagarna, om vi inte vill bjuda in dem för att ställa en specifik fråga. Alla som är intresserade av frågan bör prenumerera på felrapporten med hjälp av felrapporteringssystemet.
  5. Kommitténs målsättning är att ta ett beslut så fort som möjligt. I praktiken är det troligt att proceduren tar många veckor, eller till och med mer än så. Om frågan är väldigt brådskande ber vi dig nämna detta.
  6. Ibland blir den ena sidan övertygad av motpartens argument medan kommittén dryftar frågan. Detta är positivt! Om det sker behöver inte kommittén ta ett formellt beslut, och felrapporten kan antingen stängas eller flyttas över till ett annat paket, beroende på situationen.

Några varningar om kontakt med kommittén

Medlemskap

Vilka som för närvarande är medlemmar i kommittén går att läsa i Debians organisationsstruktur.

Arkiv och status

Kommitténs sändlista arkiveras.

Frågor som väntar att avgöras hittas i felrapporteringssystemet.

VCS-förråd

Kommittén använder ibland sitt delade git-förråd för samarbete.

Formella tekniska beslut, inkluderande rekommendationer och förslag

Historiken över tagna beslut är inte nödvändigtvis àjourförd. (Äldre frågor och beslut kan läsas i felhanteringssystemet.)

Observera att beslut från före den 1 april 2002 ännu inte är registrerade här.

Formella icke-tekniska och procedurmässiga beslut

Observera att beslut från före den 31 januari 2002 ännu inte är registrerade här.

Tidigare medlemmar

Vi tackar följande personer som tidigare varit medlemmar av kommittén: