Not: Belgenin özgün hali bu çeviriden daha yeni.

Content Negotiation

Web sunucu hangi dosyanın verileceğine nasıl karar verir

Web sayfamızdaki çoğu bağlantının .html ile bitmediğini farketmiş olmalısınız. Bu durum sayfaların hangi dildeki versiyonlarının sunulacağına karar verilebilmesini sağlayan content negotiation tekniğini kullanmamızdan kaynaklanmaktadır. Sayfanın birden fazla versiyonu olduğu zaman sunucu tüm olası seçimleri listeler. Sözgelimi eğer about sayfasına bir istek gelirse sunucu about.en.html ve about.tr.html şeklinde listeleme yapabilir. Öntanımlı olarak sayfalar İngilizce olarak sunulmakla birlikte istendiği takdirde değiştirilebilir.

Eğer web tarayıcınız üzerindeki dil değişkenleri düzgün bir şekilde ayarlanmışsa, örneğin Türkçe için ayarlıysa, yukarıdaki örnekte size about.tr.html sayfası sunulmaktadır. Bu yaklaşımın bir diğer avantajı, tercih edilen dilde uygun bir sayfa yoksa sayfanın öntanımlı dil versiyonunun ekrana getirilmesidir. Sunucunun bu kararları verirken nasıl davrandığına ilişkin daha fazla teknik bilgilere https://httpd.apache.org/docs/current/content-negotiation.html adresinden erişebilirsiniz.

Her kullanıcının content-negotiation tekniğinden haberdar olamayacağını düşünerek, tüm sayfaların altına, o sayfanın mevcut olduğu diğer dillere ait bağlantıları da gösterdik. Sayfaların bu kısımları wml tarafından çağrılan bir perl programı ile otomatik olarak üretilmektedir.