Eksempler

Eksempler på hvordan en oversættelse påbegyndes

Vi anvender fransk i dette eksempel:

  git pull
  cd webwml
  mkdir french
  cd french
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/french,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  git add Make* .wmlrc
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  git add po/Makefile po/*.fr.po

Redigér filen .wmlrc og ændr:

Redigér Make.lang og ændr 'LANGUAGE := en' til 'LANGUAGE := fr'. Hvis du oversætter til et sprog som anvender multibyte-tegnopsætning, er du måske nødt til at ændre nogle andre variabler i filen. Læs ../Makefile.common for flere oplysninger og kig eventuelt også på fungerende eksempler (oversættelser som for eksempel den til kinesisk).

Skift til french/po og oversæt posterne i PO-filerne. Det skulle være til at finde ud af.

Forvis dig altid om, at du får kopieret filen Makefile til alle mapper som du oversætter. Dette er nødvendigt fordi programmet make anvendes til at konvertere .wml-filerne til HTML, og make anvender makefiler.

Når du er færdig med at tilføje og redigere sider, udfør

  git commit -m "Skriv din commitmeddelelse her"
  git push

i mappen webwml. Du kan nu begynde at oversætte siderne. Commitmeddelelsen bør være på engelsk.

Eksempler på oversættelser af sider

Vi bruger en fransk oversættelse af den sociale kontrakt som eksempel:

  cd webwml
  ./copypage.pl english/social_contract.wml
  cd french

Herved tilføjes automatisk translation-check-headerlinjen, pegende på den version af den originale fil, som blev kopieret. Målmappen og makefilen oprettes også, hvis de ikke findes.

Redigér social_contract.wml og oversæt teksten. Prøv ikke at oversætte links eller at ændre dem på nogen måde - hvis du ønsker at ændre noget, så spørg først på listen debian-www. Når du er færdig, udfør

  git add social_contract.wml
  git commit -m "Translated social contract to french"
  git push

Commitmeddelelsen bør være på engelsk.

Eksempel på tilføjelse af en ny mappe

Dette eksempel viser en tilføjelse af mappen intro/ til den franske oversættelse:

  cd webwml/french
  mkdir intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
  git add Makefile
  git commit -m "added the intro dir to git"
  git push

Forvis dig om at den nye mappe indeholder makefilen og at den er overført (dvs. commit'et) til Git. Ellers vil alle, der kører make, få en fejl.

Eksempel på en konflikt

Dette eksempel viser en commit, som ikke vil fungere, fordi kopien i arkivet er blevet ændret siden din sidste git pull.

Du har foretaget nogle ændringer i filen foo.wml. Dernæst:

  git add foo.wml
  git commit -m "fixed a broken link"
  git push

som giver:

To salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
error: failed to push some refs to 'git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git'

eller noget lignende

Det betyder at dine ændringer ikke er blevet push'et ind i git-arkivet på grund af konflikter.
Du er nødt til at undersøge hvad der gik galt, løse konflikterne og igen prøve commit/push.