Eksempler

Eksempler på hvordan en oversættelse påbegyndes

Vi anvender fransk i dette eksempel:

  cvs checkout webwml/Makefile.common webwml/english
  cd webwml
  mkdir french
  cvs add french
  cd french
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/french,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  cvs add Make* .wmlrc po
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  cvs add po/Makefile po/*.fr.po

Redigér filen .wmlrc og ændr:

Redigér Make.lang og ændr 'LANGUAGE := en' til 'LANGUAGE := fr'. Hvis du oversætter til et sprog som anvender multibyte-tegnopsætning, er du måske nødt til at ændre nogle andre variabler i filen. Læs ../Makefile.common for flere oplysninger og kig eventuelt også på fungerende eksempler (oversættelser som for eksempel den til kinesisk).

Skift til french/po og oversæt posterne i PO-filerne. Det skulle være til at finde ud af.

Forvis dig altid om, at du får kopieret filen Makefile til alle mapper som du oversætter. Dette er nødvendigt fordi programmet make anvendes til at konvertere .wml-filerne til HTML, og make anvender makefiler.

Når du er færdig med at tilføje og redigere sider, udfør

  cvs commit
i mappen webwml. Du kan nu begynde at oversætte siderne.

Eksempler på oversættelser af sider

Vi bruger en fransk oversættelse af den sociale kontrakt som eksempel:

  cd webwml
  ./copypage.pl english/social_contract.wml
  cd french
  cvs add social_contract.wml

Herved tilføjes automatisk translation-check-headerlinjen, pegende på den version af den originale fil, som blev kopieret. Målmappen og makefilen oprettes også, hvis de ikke findes.

  cd webwml/french
  cp ../english/social_contract.wml .
  cvs add social_contract.wml

Redigér social_contract.wml og oversæt teksten. Prøv ikke at oversætte links eller at ændre dem på nogen måde - hvis du ønsker at ændre noget, så sprøg først på listen debian-www. Når du er færdig, udfør

  cvs commit -m "en kort beskrivelse af dine ændringer" social_contract.wml

Eksempel på tilføjelse af en ny mappe

Dette eksempel viser en tilføjelse af mappen intro/ til den franske oversættelse:

  cd webwml/french
  mkdir intro
  cvs add intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
Forvis dig om at den nye mappe indeholder makefilen og at den er overført (commit'et) til cvs. Ellers vil alle som kører make få en fejl.
  cvs add Makefile
  cd ..
  cvs commit -m "added the intro dir to CVS" intro