Uwaga! To tłumaczenie jest przestarzałe, prosimy przejść do oryginału.

Przykłady

Przykład zaczynania tłumaczenia

Jako przykład weźmiemy tłumaczenie francuskie:

  cvs checkout webwml/Makefile.common webwml/english
  cd webwml
  mkdir french
  cvs add french
  cd french
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/french,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  cvs add Make* .wmlrc po
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  cvs add po/Makefile po/*.fr.po
 

Edytuj plik .wmlrc i zamień:

Edytuj Make.lang i zamień LANGUAGE := en na LANGUAGE := fr. W przypadku, gdy tłumaczysz na język z multibajtowym kodowaniem, prawdopodobnie powinieneś zmienić też kilka innych zmiennych w tym pliku. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ../Makefile.common i zobacz inne działające przykłady tłumaczeń na takie języki (np. chiński).

Przejdź do french/po i przetłumacz pozycje w pliku PO. Ta czynność powinna być dość prosta, dlatego nie wymaga opisu.

Zawsze pamiętaj, żeby skopiować plik Makefile do każdego katalogu, który tłumaczysz. Jest to potrzebne, gdyż program make ich używa, a to właśnie on wywołuje wml, który kompiluje nasze strony.

Kiedy już skończysz dodawanie i edytowanie plików, wywołaj polecenie:

  cvs commit
 

w katalogu webwml. Teraz możesz zacząć tłumaczyć strony.

Przykład tłumaczenia strony

Dla przykładu weźmiemy francuskie tłumaczenie umowy społecznej:

  cd webwml
  ./copypage.pl english/social_contract.wml
  cd french
  cvs add social_contract.wml
 

Spowoduje to automatyczne dodanie nagłówka translation-check, ze wskazaniem na skopiowaną wersję oryginału. Tworzy też docelowy katalog i plik Makefile jeśli ich brakuje.

Edytuj social_contract.wml i przetłumacz tekst. Nie próbuj tłumaczyć żadnych odnośników ani zmieniać ich w jakikolwiek sposób - jeżeli chcesz zmienić cokolwiek, poproś o to na liście debian-www. Jeśli skończyłeś, wpisz w konsoli:

  cvs commit -m "krótki opis zmian które uczyniłeś" social_contract.wml
 

Przykład dodawania nowego folderu

Ten przykład pokazuje dodawanie katalogu intro/ do francuskiego tłumaczenia:

  cd webwml/french
  mkdir intro
  cvs add intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
 

Upewnij się, czy nowy katalog posiada plik makefile i czy jest on również dodany do repozytorium CVS, w przeciwnym wypadku każdy, kto wyda komendę make, w efektcie otrzyma błąd.

  cvs add Makefile
  cd ..
  cvs commit -m "dodanie intro/ do CVS" intro