Exempel

Exempel på att påbörja en översättning

Vi använder här franska som exempel

  git pull
  cd webwml
  mkdir french
  cd french
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/french,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  git add Make*.wmlrc
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  git add po/Makefile po/*.fr.po

Redigera filen .wmlrc och ändra:

Redigera Make.lang och ändra "LANGUAGE := en" till "LANGUAGE := fr". Om du översätter till ett språk som använder en multibyteteckenuppsättning kan du behöva ändra andra variabler i filen. För ytterligare information, läsa ../Makefile.common och kanske andra fungerande exempel (översättningar såsom kinesiska).

Gå till french/po och översätt texterna i PO-filerna. Detta bör vara rätt så självförklarande.

Se alltid till att du kopierar Makefilen för varje katalog du översätter. Detta krävs eftersom programmet make används för att konvertera .wml-filerna till HTML, och make använder Makefiler.

När du är klar med att redigera sidorna skriver du

  git commit -m"Lägg till en beskrivning av dina ändringar här på engelska"
  git push
från webwml-katalogen. Du kan nu börja översätta sidorna.

Exempel på att översätta en sida

En fransk översättning av det sociala kontraktet används som exempel:

  cd webwml
  ./copypage.pl english/social_contract.wml
  cd french

Detta kommer automatiskt lägga till huvudet translation-check, som pekar ut den version av originalfilen som kopierades. Det skapar också målkatalogen och makefilen, om den saknas.

Redigera social_contract.wml och översätt texten. Försök inte att översätta länkar eller att ändra dem på något sätt - om du vill ändra något, begär ändringen på debian-www-listan. När du är klar, skriv

  cvs commit -m "kort beskrivning av ändringarna" social_contract.wml

Exempel på att lägga till en ny katalog

Detta exempel visar hur den franska översättningen lägger till katalogen intro/:

  cd webwml/french
  mkdir intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
  git add Makefile
  git commit -m"Added the intro dir to git"
  git push

Se till att den nya katalogen har en Makefile, och att den läggs till Git. Om så inte är fallet, kommer make ge ett felmeddelande för alla som kör det.

Exempel på en konflikt

Detta exempel visar en commit som inte kommer att fungera eftersom kopian i förrådet har modifierats sedan din senaste git pull.

Du gjorde några förändringar på filen foo.wml, för att sedan:

  git add foo.wml
  git commit -m "fixed a broken link"
  git push
 
vilket kommer att ge utdatan:
  To salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git
   ! [rejected]        master -> master (fetch first)
  error: failed to push some refs to 'git@salsa.debian.org:webmaster-team/webwml.git'

eller något liknande :)

Detta betyder att förändringarna inte har skickats till gitförrådet, till följd av konflikter.
Du kommer att behöva undersöka vad som gick fel, lösa konflikterna och försöka att göra en commit/push igen.