Exempel

Exempel på att påbörja en översättning

Vi använder här franska som exempel

  cvs checkout webwml/Makefile.common webwml/english
  cd webwml
  mkdir french
  cvs add french
  cd french
  cp ../english/.wmlrc ../english/Make.* .
  echo 'include $(subst webwml/french,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile' > Makefile
  mkdir po
  cvs add Make* .wmlrc po
  cp Makefile po
  make -C po init-po
  cvs add po/Makefile po/*.fr.po

Redigera filen .wmlrc och ändra:

Redigera Make.lang och ändra "LANGUAGE := en" till "LANGUAGE := fr". Om du översätter till ett språk som använder en multibyteteckenuppsättning kan du behöva ändra andra variabler i filen. För ytterligare information, läsa ../Makefile.common och kanske andra fungerande exempel (översättningar såsom kinesiska).

Gå till french/po och översätt texterna i PO-filerna. Detta bör vara rätt så självförklarande.

Se alltid till att du kopierar Makefilen för varje katalog du översätter. Detta krävs eftersom programmet make används för att konvertera .wml-filerna till HTML, och make använder Makefiler.

När du är klar med att redigera sidorna skriver du

  cvs commit
från webwml-katalogen. Du kan nu börja översätta sidorna.

Exempel på att översätta en sida

En fransk översättning av det sociala kontraktet används som exempel:

  cd webwml
  ./copypage.pl english/social_contract.wml
  cd french
  cvs add social_contract.wml

Detta kommer automatiskt lägga till huvudet translation-check, som pekar ut den version av originalfilen som kopierades. Det skapar också målkatalogen och makefilen, om den saknas.

Redigera social_contract.wml och översätt texten. Försök inte att översätta länkar eller att ändra dem på något sätt - om du vill ändra något, begär ändringen på debian-www-listan. När du är klar, skriv

  cvs commit -m "kort beskrivning av ändringarna" social_contract.wml

Exempel på att lägga till en ny katalog

Detta exempel visar hur den franska översättningen lägger till katalogen intro/:

  cd webwml/french
  mkdir intro
  cvs add intro
  cd intro
  cp ../Makefile .
Se till att den nya katalogen har en Makefile, och att den läggs till CVS. Om så inte är fallet, kommer make ge ett felmeddelande för alla som kör det.
  cvs add Makefile
  cd ..
  cvs commit -m "lade introkatalogen till CVS" intro