TODO-lijst voor webpagina's van Debian

Redelijk belangrijke zaken

Bekijk naast de hieronder genoemde items ook de lijst met openstaande bugs voor het pseudopakket www.debian.org.

/sitemap

De sitemap moet worden nagekeken om te zien of alle pagina's erin staan, en de verschillende secties moeten worden gereorganiseerd.

Misschien moeten we meer nadruk leggen op enkele pagina's door ze in het <vet> of <cursief> te plaatsen.

We moeten afspreken of we een link naar de sitemap op de startpagina willen (en op de herschreven pagina's die een gelijkaardig sjabloon gebruiken), en waar (bug #982344).

/giften

Een pagina maken om erkenning te geven aan giften. Dit idee moet worden besproken. Op dit moment wordt aan aanzienlijke giften erkenning te geven door het publiceren van een blogpost in de blog van Debian of via een Nieuwsberich.

/overzettingen/

Alle specifieke informatie over het overdragen van Debian naar een bepaalde architectuur zouden zich moeten bevinden in de architectuurspecifieke pagina's. Eerder een al lang bestaand verlanglijstje dat nooit kan worden ingelost. :)

De overzettingen die als onbeheerd staan vermeld in het bestand port.maintainers en deze aanpassen.

De pagina's over de overzetting naar sh importeren.

/intro/

Het schrijven van een intro over iets als Debian is geen eenvoudige taak. Men moet echt goed nadenken over hoe men alle (onderling verbonden) zaken opdeelt.

Sommige pagina's zijn onlangs herzien of herschreven (2021), maar sommige andere moeten worden herzien (vooral de "over"-pagina, en ook eens kijken naar de index van die sectie om te zien of die kan worden vereenvoudigd/gereorganiseerd).

/Cd/verkopers/

Alle websites van leveranciers moeten worden gecontroleerd om te zien of ze daadwerkelijk bijdragen. Ze moeten ook worden gecontroleerd na elke grote release van Debian.

Coördineer dit werk alstublieft met de mensen achter cdvendors@debian.org

/consultants/

Consultants moeten van tijd tot tijd gepingd worden om te zien of ze nog actief zijn en de lijst actueel te houden.

Coördineer dit werk alstublieft met de mensen achter consultants@debian.org - misschien is het ook goed om de mailinglijst voor Debian consultants in de gaten te houden.

/evenementen/

De meeste informatie over evenementen staat nu op wikipagina's. Het zou leuk zijn om deze sectie samen met de wikipagina's over evenementen te bekijken en dienovereenkomstig bij te werken. Coördineer alstublieft met het Evenemententeam en het Team voor lokale Debian-groepen om dit werk te doen.

/doc/boeken

Hulp bij het bijhouden van de lijst met boeken van Debian wordt zeer op prijs gesteld. Neem contact met books@debian.org om te zien hoe u kunt helpen. Er zijn enkele openstaande bugs: #317140 De licentie van de boeken van Debian weergeven, #363496 www.debian.org/doc/books moet het publicatiejaar van de boeken vermelden.

/stemmingen/

Uitzoeken of we de sjablonen basic+votebar zouden moeten behouden, of eerder gewoon een enkel sjabloon ("stempagina" of iets dergelijks) gebruiken. Er is een openstaande bug: #364913 - Pagina's over stemmingen zouden gebouwd moeten worden met meer sjablonen (makkelijker te vertalen/onderhouden).

/beveiliging/ en lts/beveiliging

Een groot deel van de webpagina's van Debian zijn beveiligingsadviezen. Het zou leuk zijn om te overwegen oudere bestanden (meer dan vijf jaar oud?) die geen vertalingen of wijzigingen meer krijgen, te verplaatsen naar statische bestanden, zodat ze niet bij elke sjabloonwijziging opnieuw worden opgebouwd. Dit idee moet met het beveiligingsteam worden besproken.

/intro/organisatie

Ontbrekende informatie over vertegenwoordigers van Debian op andere plaatsen verzamelen, de huidige controleren/onderhouden.

Regelmatig controleren of de lijst met teams en leden actueel is (vooral die welke niet gedelegeerd zijn)..

/devel/website/

Alle resterende beste huidige praktijken coderen.

Problemen met onderhandelen over webinhoud

Het systeem voor het onderhandelen over inhoud heeft verschillende gebreken waardoor sommige mensen misschien ontmoedigd raken over onze site. We kunnen hier echter niet veel aan doen. Het meeste wordt veroorzaakt door clients die niet-RFC strings in de Accept-Language header sturen, waardoor Apache door het lint gaat en een aantal van zijn onlogische methodes toepast om het kleinste beschikbare bestand aan te bieden.

Als er een "*" in de Accept-Language-header staat, wordt de eerste beschikbare pagina weergegeven, en dat is hoogstwaarschijnlijk niet Engels, maar eerder Arabisch of Chinees. Dit is vooral problematisch wanneer de taalvoorkeur van de gebruiker een tweedelige taalcode is (zoals "en-ca" of "nl-BE") gevolgd door een "*".

Apache 1.3 houdt zich hier aan de RFC. De code van Apache 2.0 zal uitgaan van en respectievelijk nl, maar dit zal een lage prioriteit krijgen en dus zal dit waarschijnlijk niet helpen bij bijvoorbeeld "en-ca, fr-ca, *".

Ook, als er een bestand met een onbekende taal bestaat, d.w.z. een niet-herkend foo.*.html-bestand zonder AddLanguage- of LanguagePriority-instelling, en wanneer de client een Accept-Language verzendt welke alleen niet-beschikbare talen bevat, zal het eerstgenoemde bestand aangeboden worden.

Dit gebeurde het vaakst met de pagina /releases/potato/i386/install, omdat daar een Slowaakse variant van is en we die taal niet hadden ingesteld in Apache omdat er geen websitevertaling in het Slowaaks is. We hebben het probleem opgelost door sk op te nemen in de Apache configuratiebestanden, maar zoals gewoonlijk verspreiden aanpassingen zich niet snel naar alle spiegelservers.

Problemen bij het spiegelen

Sites worden geacht het bestand mirror/timestamps/<host> aan te maken. Jay heeft scripts gemaakt die voor elke spiegelserver de datum in dit bestand controleren, zodat we kunnen weten wanneer een spiegelserver verouderd is, zie mirror/timestamps/*.py.

We moeten het aantal webspiegelservers in Europa verminderen en het aantal spiegelservers op andere, minder verbonden continenten verhogen.

Alle spiegelservers gepusht maken (indien mogelijk vanuit www-master) is ook een doelstelling.

Ervoor zorgen dat elke spiegelserver de juiste Apache-configuratie heeft is lastig, maar er lijkt geen manier te zijn om dat knelpunt te omzeilen. Phil Hands stelde voor om het "AddLanguage"-materiaal in een bestand te zetten dat met wget kan opgehaald worden en dat we een Perl-script zouden maken dat automatisch mensen hun Apache-configuratiebestanden zou bijwerken.

Alle links in het archief moeten de gebruiker toelaten om de downloadsite te selecteren. De hoofdspiegelserverlijst kan worden gebruikt om de lijst met spiegelservers up-to-date te houden (misschien zelfs met behulp van een script). Zie de bestanden webwml/english/mirror/Mirrors.masterlist en webwml/english/mirror/mirror_list.pl.

De spiegelserverlijst wordt bijgehouden door de mensen op mirrors@debian.org.

Verkeerde URL's

Links naar externe pagina's moeten worden gecontroleerd of ze nog correct zijn. James Treacy heeft hiervoor een klein Python-script geschreven. Frank Lichtenheld onderhoudt het script momenteel. De (dagelijks bijgewerkte) resultaten zijn te vinden op https://www-master.debian.org/build-logs/urlcheck/. Defecte moeten worden verwijderd. Dit is meer een permanente taak.

Diverse verzoeken

Ga hiermee aan de slag als u wil.

Als we cgi.debian.org op een minder gebruikte en snellere machine hadden, zouden we meer dynamische inhoud op de webpagina's kunnen hebben.

Javier stelde voor om DDP-pagina's automatisch rekening te laten houden met vertalingen.

Joey zei:

Op de beveiligingspagina's zou ik liever een opmerking zien zoals:

Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat een indringer geen toegang krijgt tot onze servers, aangezien deze met internet zijn verbonden. In een dergelijk geval zou een kwaadaardige derde partij de uploads naar security.debian.org kunnen wijzigen en webpagina's kunnen wijzigen die MD5-controlegetallen bevatten. Wij doen echter ons best om dit te voorkomen. Houd er rekening mee dat er geen 100% beveiliging bestaat, maar alleen verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie.

Joey zou het waarschijnlijk anders moeten formuleren. :)

Zou toegevoegd moeten worden aan /security/faq.

"Vernon Balbert" <vbalbert@mediaone.net> stelde voor dat we duidelijk zouden maken welke kernelversie wordt gebruikt in de nieuwste versie van Debian.

Matti Airas <mairas@iki.fi> stelde voor om "taalselectie te doen met Apache mod_rewrite. In plaats van expliciet naar https://www.debian.org/intro/about.en.html (of een spiegelserver) te gaan, zou ik naar https://www.debian.org/en/intro/about kunnen gaan, hetgeen mod_rewrite dan zou kunnen vervangen door de juiste url." Merk op dat dit extra aanpassingen zou vereisen om relatieve links niet onklaar te maken.

Chris Tillman stelde voor:

Er is vaak verwarring over welke machines Debian ondersteunt en welke nog niet. Er is een verbijsterende reeks machines, om nog maar te zwijgen over netwerkkaarten, beeldschermen, muizen, videokaarten, geluidskaarten, poorttypen, enzovoort die een individueel systeem gecombineerd kunnen worden. Veel van de pagina's over architecturen waarop Debian werkt zijn verouderd.

Debian ondersteunt *veel* systemen. Ik denk dat het zinvol zou zijn om te proberen een lijst te maken over welke specifiek worden ondersteund. Het zou ook erg leuk zijn om te weten welke niet ondersteund worden, zowel voor nieuwe gebruikers als voor ontwikkelaars als een todo-lijst.

Ik denk dat de eenvoudigste manier om dit te bereiken zou zijn om een webpagina aan te bieden waar mensen hun systeemcomponenten kunnen invoeren, bij voorkeur gekozen uit een lijst van bekende componenten met ook een categorie 'andere'. Vervolgens zouden ze ook een duimpje omhoog of een duimpje omlaag kunnen geven aan Debian voor die architectuur. Ook eventueel over specifieke problemen.

Vervolgens kan het systeem, na het indienen van de hardwarespecificaties door de gebruiker, een (gedateerde) lijst tonen met eerdere ervaringen van gebruikers met die componenten.

We zouden ook verwijzingen naar deze pagina moeten opnemen in de installatiedocumentatie, FAQ's en waarschijnlijk zelfs een link op de voorpagina van Debian.

packages.debian.org

U kunt een actuele TODO-lijst vinden in de Git opslagplaats.

De scripts worden momenteel onderhouden door Frank 'djpig' Lichtenheld en Martin 'Joey' Schulze.

Bugrapporten

De lijst met onze bugrapporten.


Stuur al de rest naar onze mailinglijst.