Συντονιστές μεταφράσεων των ιστοσελίδων του Debian

Επικοινωνήστε μαζί τους απευθείας για να εμπλακείτε σε ένα μεταφραστικό εγχείρημα.

Αν ο ιστότοπός μας δεν είναι μεταφρασμένος στη γλώσσα σας και θα θέλατε να βοηθήσετε, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες στο πώς να ξεκινήσετε μια καινούρια μετάφραση.