Samordnare för översättningarna av Debians webbsidor

Kontakta dem direkt om du vill medverka i ett översättningsprojekt.

Om vår webbplats inte finns översatt till ditt språk och du vill hjälpa till, se instruktionerna för hur man startar en ny översättning.