Brug af WML

WML betyder "web site meta language". Dette betyder, at WML anvender .wml-filer som inddata, behandler hvad de indeholder (det kan være alt fra almindelig HTML til Perl-kode!), og dets uddata er hvad du ønsker, dets uddata skal være, for eksempel .html eller .php.

Der et ikke let at lære af dokumentationen til WML. Den er faktisk ret fuldstændig, men indtil man begynder at forstå hvordan det fungerer (og det er ganske kraftfuldt), er det nemmest at lære af eksempler. Det kan måske være lærerigt at kigge på de skabelonfiler som anvendes til Debians websted. De findes i webwml/english/template/debian/.

Det forudsætter at du har installeret WML på din maskine. WML er tilgængelig som Debian-pakke.

Redigering af WML-kildekode

En ting som alle .wml-filerne indeholder, er en eller flere indledende #use-linier. Du må ikke ændre på eller oversætter deres syntaks, kun strengene i anførselstegn, som dem efter title=, der kan ændre <title>-elementet i uddatafilerne.

Ud over header-linierne, indeholder de fleste af vore .wml-sider simpel HTML. Hvis du møder tags som <define-tag> eller <: ... :>, så vær forsigtig, da disse adskiller kode som behandles i et af WMLs specielle gennemgange. Se nedenfor for flere oplysninger.

Opbygning af Debians websider

Skriv blot make i webwml/<sprog>. Vi har lavet makefiler som kalder wml med alle de rigtige parametre.

Hvis du udfører make install vil HTML-filerne blive opbygget og placeret i mappen ../../www/.

Ekstra WML-funktioner, som vi bruger

En af fordelene ved WML som vi gør udbredt brug af, er at man kan bruge Perl. Husk, at det ikke er dynamiske sider. Perl bruges når HTML-siderne genereres, til stort set hvad som helst. To gode eksempler på hvordan vi bruger Perl på siderne, er ved oprettelsen af listen over de seneste nyheder på forsiden, og ved genereringen af links til oversætterlene nederst på siderne.

For at genopbygge skabelonerne til vores websted, er wml version >= 2.0.6 krævet. For at genopbygge gettext-skabelonerne til ikke-engelske oversættelser, er mp4h >= 1.3.0 krævet.

Særlige problemstillinger mht. WML

Multibyte-sprog kan kræve speciel før- eller efterbehandling af .wml-filerne for at kunne håndtere tegnsættet korrekt. Dette kan gøre ved at ændre variablerne WMLPROLOG og WMLEPILOG i webwml/<sprog>/Make.lang på passende vis. Afhængigt af hvordan dit WMLEPILOG-program fungerer, kan det være nødvendigt at ændre WMLOUTFILEs værdi.
Eksempler på dette er de japanske og kinesiske oversættelser.