Het gebruik van WML

WML staat voor web site meta language (metataal voor webpagina's). Dit betekent dat WML invoer krijgt uit .wml-bestanden, dat het alles wat zich daarin ook maar bevindt (dit kan alles zijn van basale HTML tot Perl-code!), verwerkt en dat het elke gewenste uitvoer genereert, bijvoorbeeld .html of .php.

Het is niet eenvoudig om WML te leren vanuit de documentatie. Deze is eigenlijk wel behoorlijk volledig, maar totdat u begint te begrijpen hoe WML werkt (en het is behoorlijk krachtig), is het makkelijker om het te leren, vertrekkend vanuit voorbeelden. Mogelijk vindt u de sjabloonbestanden die voor de Debian-site worden gebruikt, nuttig. Deze zijn te vinden in webwml/english/template/debian/.

Hier gaan we ervan uit dat u WML geïnstalleerd heeft op uw computer. Het is beschikbaar als Debian pakket.

WML-broncode bewerken

Eén ding zullen alle .wml-bestanden hebben, en dat is één of meer inleidende #use-regels. Hun syntaxis moet u niet wijzigen of vertalen, enkel de tekstfragmenten tussen aanhalingstekens, zoals die na title=, waardoor in de uitvoerbestanden het <title>-element aangepast wordt.

Op de koptekstregels na, bevatten de meeste van onze .wml-pagina's eenvoudige HTML. Indien u tags tegenkomt, zoals <define-tag> of <: ... :>, ga daar dan voorzichtig mee om, omdat dit begrenzingen zijn van code die verwerkt wordt door een van de bijzondere cyclussen van WML. Zie hieronder voor meer informatie.

Het bouwen van Debian webpagina's

Type gewoon make in webwml/<taal>. We hebben make-bestanden aangemaakt welke wml aanroepen met al de passende argumenten.

Indien u het commando make install ingeeft, zullen de HTML-bestanden gebouwd worden en in de map ../../www/ geplaatst worden.

Extra WML-functies die we gebruiken

Een van de functies van WML waarvan we uitgebreid gebruik maken, is het gebruik van Perl. Onthoud dat dit geen dynamische pagina's zijn. Perl wordt gebruikt op het ogenblik van het bouwen van de HTML om, nu ja, alles wat u maar wilt, te doen. Twee goede voorbeelden van de wijze waarop we Perl gebruiken, is voor het creëren van de lijst van meest recente nieuws-items voor de startpagina en voor het genereren van de links naar de vertalingen aan het eind van de pagina.

Om de sjablonen van onze website opnieuw op te bouwen heeft u versie >= 2.0.6 van wml nodig. Om de gettext-sjablonen voor niet-Engelstalige vertalingen opnieuw te bouwen is mp4h >= 1.3.0 nodig.

Specifieke problemen met WML

Voor multibyte-talen kan een speciale voor- of nabewerking van de .wml-bestanden nodig zijn om de tekenset correct te kunnen verwerken. Dit kan men doen door in webwml/<lang>/Make.lang op gepaste wijze de variabelen WMLPROLOG en WMLEPILOG aan te passen. Afhankelijk van hoe uw WMLEPILOG-programma werkt, kan het zijn dat u de waarde van WMLOUTFILE moet aanpassen.
Zie de vertalingen naar het Japans of het Chinees voor een voorbeeld.