Använda WML

WML betyder web site meta language (ungefär metaspråk för webbplatser). Detta betyder att WML läser in .wml-filer som indata, tolkar vad som finns i dem (kan vara allt från grundläggande HTML till Perlkod!) och skriver ut vad du vill att det skall skriva ut, till exempel .html eller .php.

WML-dokumentationen är inte så lätt att lära sig från; den är förvisso rätt så komplett, men innan du har börjat förstå hur det fungerar (och det är ganska kraftfullt) så är det enklast att lära från exempel. Mallfilerna som används för Debian kan vara användbara för detta; de finns i webwml/english/template/debian/.

Detta förutsätter att du har WML installerat på din dator; WML finns som Debianpaket.

Redigera WML-källkod

Något alla .wml-filer måste ha är en eller flera inledande #use-rader. Du får inte ändra eller översätta deras syntax, endast strängarna inom citationstecknen såsom de efter title=, vilket ändrar <title>-elementet i utdatafilerna.

Förutom huvudraderna innehåller de flesta av våra .wml-filer enkel HTML. Om du stöter på märken på formen <define-tag> eller <: ... :> bör du vara försiktig, eftersom de anger kod som tolkas av ett av WMLs speciella pass, se nedan för mer information.

Bygga Debians webbsidor

Skriv bara make i webwml/<språk>. Vi har lagt upp makefilerna så att wml anropas med rätt flaggor.

Om du gör make install kommer HTML-filerna att placeras i katalogen ../../www/.

Ytterligare funktionalitet vi använder i WML

En av funktionerna i WML vi till stor grad använder är dess möjlighet att använda Perl. Kom dock ihåg att sidorna inte är dynamiska, Perl används när HTML-sidorna genereras för att göra, tja, vad du vill. Två bra exempel är dels hur vi använder Perl för att generera listan över de senaste nyheterna på ingångssidan, dels för att generera länkar till översättningar i slutet på sidan.

För att bygga om mallarna för vår webbplats behövs wml version >= 2.0.6. För att bygga gettextmallarna för icke-engelska översättningar behövs mp4h >= 1.3.0.

Specifika problem med WML

Språk som använder multibyteteckenuppsättningar kan behöva för- eller efterbearbetning av .wml-filerna för att hantera teckenuppsättningen korrekt. Detta kan göras genom att ändra variablerna WMLPROLOG och WMLEPILOG i webwml/<språk>/Make.lang motsvarande. Beroende på hur ditt WMLEPILOG-program arbetar kan du behöva ändra värdet på WMLOUTFILE.
Se de japanska eller kinesiska översättningarna för exempel.