Bemærk: Originalen er nyere end denne oversættelse.

Hjælp søges og eventuelt fremtidige pakker

Hjælp søges og eventuelt fremtidige pakker (Work-Needing and Prospective Packages), forkortet WNPP, er en liste over pakker, der har brug for en ny vedligeholder og eventuelt fremtidige pakker i Debian. For nøje at kunne holde øje med den reelle status på sådanne ting fungerer WNPP for tiden som en pseudopakke i Debians fejlrapporteringssystem (BTS).


Pakker, der har brug for en ny vedligeholder:

55 pakker, der har brug for hjælp, sorteret efter alder eller efter popularitet

Fremtidige pakker:

Bemærk: Disse lister opdateres seks gange dagligt; for mere ajourførte oplysninger, se pseudo-pakken wnpp i fejlrapporteringssystemet.

Ovennævnte oplysninger kan udsøges efter pakke, beskrivelse eller type på webstedet WNPP-search.

Man kan gennemse ovennævnte oplysninger opdelt i forskellige kategorier (baseret på debtags) på webstedet WNPP-by-tags.


Anvendelse af WNPP

Da fejlrapporteringssystemet (BTS) anvendes, er alle udviklere allerede bekendte med de tekniske enkeltheder, såsom indsendelse af nye oplysninger, ændring af oplysninger eller lukning af afventende forespørgsler. For at opnå den største grad af automatisering er det på den anden side nødvendigt at nævne nogle procedurer.

For at indsende nye oplysninger skal man rapportere en fejl i pseudo-pakken wnpp for hver enkelt (eventuelt fremtidig) pakke som er påvirket. Bemærk at du kan skal indsende en fejlrapport pr. kildekode-pakke, fremfor en fejlrapport pr. binær pakker kompilet ud fra en kildekode-pakke.

Tilføjelse af nye poster vha. reportbug

Du kan bruge reportbug (apt-get install reportbug):

$ reportbug --email brugernavn@domæne.dk wnpp
Using "Dit Navn <brugernavn@domæne.dk>" as your from address.
Getting status for wnpp...
Querying Debian bug tracking system for reports on wnpp
(Use ? for help at prompts.)
...

Der kommer en liste over rapporterede fejl mod WNPP, som du skal læse for at undgå at indsende en rapport mere om den samme fejl.

Efter fejllisten bliver der blive bedt om en forespørgselstype (request type):

What sort of request is this?

1 ITP This is an Intent To Package. Please submit a package description
along with copyright and URL in such a report.

2 O The package has been Orphaned. It needs a new maintainer as soon
as possible.

3 RFA This is a Request for Adoption. Due to lack of time, resources,
interest or something similar, the current maintainer is asking for
someone else to maintain this package. He/she will maintain it in
the meantime, but perhaps not in the best possible way. In short:
the package needs a new maintainer.

4 RFH This is a Request For Help. The current maintainer
wants to continue to maintain this package, but he/she needs some
help to do this, because his/her time is limited or the package is
quite big and needs several maintainers.

5 RFP This is a Request For Package. You have found an interesting piece
of software and would like someone else to maintain it for Debian.
Please submit a package description along with copyright and URL in
such a report.

Choose the request type:

Efter at have valgt en forespørgsel (request), skal du angive pakkens navn:

Choose the request type: x
Please enter the proposed package name: PACKAGENAME
Checking status database...

Dernæst spørges der om du ønsker at sende din forespørgsel (request):

Report will be sent to Debian Bug Tracking System <submit@bugs.debian.org>
Submit this bug report (e to edit) [Y|n|i|e|?]?

Tilføjelse af nye poster vha. e-mail

Det er også muligt at indsende rapporter/fejl mod WNPP via e-mail. Formatet på indsendelsen skal være noget lignende dette:

To: submit@bugs.debian.org
Subject: [MÆRKE (se nedenfor)]: pakkenavn -- kort pakkebeskrivelse

Package: wnpp
Severity: [ALVORSGRAD (se nedenfor)]

Nogle oplysninger om pakken. (Hvis det er en ITP eller RFP, er en adresse påkrævet, hvorfra pakken (enten som .deb eller den originale kildekode) kan hentes, foruden oplysninger om dens licens.)

Mærker (tags) som kan anvendes og deres tilsvarende alvorsgrader, er:

MÆRKE ALVORSGRAD FORKLARING
O normal Pakken er blevet forældreløs (Orphaned). Den har brug for en ny vedligeholder. Hvis pakkens prioritet er højere end eller lig med "standard", skal alvorsgraden sættes til important.
RFA normal Dette er et ønske om adoption (Request for Adoption). På grund af manglende tid, ressourcer, interesse eller noget lignende, beder den nuværende vedligeholder en eller anden om at vedligeholde pakken. Vedkommende vil vedligeholde pakken indtil da, men måske ikke på den bedst mulige måde. Kort og kort: pakken har brug for en ny vedligeholder.
RFH normal Dette er et ønske om hjælp (Request For Help). Den nuværende vedligeholder ønsker at fortsætte med at vedligeholde pakken, men har brug for hjælp til det, enten på grund af tidspres eller fordi pakken er ganske stor og behøver flere vedligeholdere.
ITP wishlist Dette er en har i sinde at pakke (Intent To Package). Vedlæg venligst en beskrivelse af pakken sammen med oplysninger om ophavsret og URL til en sådan rapport.
RFP wishlist Dette er en efterspurgt pakke (Request For Package). Nogen har fundet et interessant program og ønsker at en eller anden vedligeholder en pakke for Debian. Vedlæg en pakkebeskrivelse sammen med oplysninger om ophavsret og URL til en sådan rapport.

Et eksempel på en fejlrapport finder man her.

Fjenelse af poster

Procedurerne vedrørende lukning af disse fejl er som følger:

O Hvis du har i sinde at adoptere en pakke, omdøb fejlrapporten og udskift O med ITA, så andre kan se at den er ved at blive adopteret, og for at forhindre at den automatisk fjernes fra arkivet og sætte dig selv som ejer af fejlen. For rent faktisk at adoptere pakken skal du overføre den med dit navn i Maintainer:-feltet og skrive noget ala * New maintainer (Closes: #fejlnummer) i pakkens changelog, for automatisk at få lukket denne fejl når pakken er blevet overført, hvor fejlnummer udskiftes med det tilhørende fejlnummer. Før du overfører pakken med dig som vedligeholder, skal du desuden kontrollere om der er en ny opstrømsudgave og du skal prøve at rette udestående fejl.
RFA

Hvis du har i sinde at adoptere en pakke, omdøb fejlrapporten og udskift RFA med ITA, så andre kan se at den er ved at blive adopteret, og for at forhindre at den automatisk fjernes fra arkivet og sætte dig selv som ejer af fejlen. For rent faktisk at adoptere pakken skal du overføre den med dit navn i Maintainer:-feltet, og lukke fejlrapporten når pakken er blevet installeret.

Hvis du som pakkens vedligeholder beslutter at gøre pakken, som du markerede med RFA, forældreløs, omdøb fejlrapporten og udskrift RFA med O. Hvis du trækker dit spørgsmål tilbage, så luk fejlen.

RFH

Normalt skal disse fejl kun lukkes af indsenderen, dvs. pakkens vedligeholder, hvis vedkommende anser den for overflødig, enten fordi en eller flere personer har tilbudt deres hjælp (og rent faktisk gør det) eller fordi vedkommende mener, at selve at kunne overkomme pakken.

Hvis du som pakkens vedligeholder beslutter at ændre RFH'en til et ønske om adoption (RFA) eller hvis du ønsker at gøre pakken forældreløs (O), så giv fejlen en ny titel i stedet for at lukke og indsende en ny.

ITP

pak programmellet, overfør det og luk denne fejl når pakken er blevet installeret.

Hvis du ombestemmer dig og ikke længere ønsker at pakke dette programmel, så skal du enten lukke fejlen eller omdøbe og omklassificere den som RFP.

Løber du ind i problemer med pakningen af programmellet (eksempelvis hvis det er afhængigt af et andet, endnu ikke pakket program, som du ikke har tid til at pakke), kan du registrere disse problemer som yderligere oplysninger i ITP'en, således at der ikke er tvivl om hvordan dit pakningsarbejde skrider frem.

RFP Hvis du har i sinde at pakke dette programmel, omdøb fejlrapporten og udskift RFP med ITP, så andre kan se at programmet allerede er ved at blive pakket og sæt dig selv som ejer af fejlen. Pak programmellet, overfør det og luk fejlrapporten når pakken er blevet installeret.

Hvis du mener at udviklernes postliste skal kende til din ITP, RFA eller noget andet, tilføj header'en

X-Debbugs-CC: debian-devel@lists.debian.org

til e-mail'en.

Den nemmeste måde at lukke disse fejlrapporter på, er selvfølgelig at føje et punkt til pakkens ændringslog (changelog) der fortæller hvad du har gjort og tilføj (closes: bug#nnnnn) til den. På den måde vil fejlrapporten automatisk blive lukket efter en ny pakke er blevet installeret i arkivet.

Vær opmærksom på: Hvis du har behov for at tildele en ny ansvarlig, tildele en ny title eller opsætte ejeren på fejlrapporter, skal det gøre det ved at sende mail direkte til BTS-kontrolbotten eller ved at sende mail til rapportnummer @bugs.debian.org samt anvende kontrol-pseudoheadere, men ikke indsende nye rapporter.

Bemærk: Hvis en pakke forbliver forældreløs i meget lang, vil vi undersøge situationen og afgøre om pakken stadig er nødvendig – hvis ikke, vil de ftp-ansvarlige blive bedt om at flytte den fra unstable.

Hvis du af en eller anden grund har brug for at kontakte de WNPP-ansvarlige, kan det gøres på adressen wnpp@debian.org.