Pakketten die werk nodig hebben en toekomstige pakketten

Pakketten die werk nodig hebben en toekomstige pakketten (Work-Needing and Prospective Packages, afgekort WNPP) is een lijst van pakketten in Debian die een nieuwe beheerder nodig hebben, en van toekomstige pakketten. Om de werkelijke status van dergelijke zaken op de voet te volgen, wordt WNPP momenteel als een pseudo-pakket behandeld in het Debian Bug Tracking System (BTS), het bugvolgsysteem van Debian.


Pakketten die een nieuwe beheerder nodig hebben:

55 pakketten die hulp nodig hebben, gerangschikt volgens ouderdom of volgens populariteit

Toekomstige pakketten:

Opmerking: deze lijsten worden zesmaal daags bijgewerkt; raadpleeg voor meer actuele informatie het item in het BTS over het pseudo-pakket wnpp.

Op de WNPP-zoekpagina kunt u bovenstaande informatie doorzoeken op pakket, beschrijving of type.

U kunt de bovenstaande informatie, opgedeeld in verschillende categorieën (op basis van debtags), doorbladeren op de webpagina WNPP-by-tags.


WNPP gebruiken

Aangezien gebruik gemaakt wordt van het BTS, is iedere ontwikkelaar reeds vertrouwd met de technische details, zoals het indienen van nieuwe informatie, het aanpassen van informatie of het sluiten van openstaande verzoeken. Om anderzijds een zo hoog mogelijk niveau van automatisering mogelijk te maken, dienen sommige procedures in acht genomen te worden.

Om nieuwe informatie in te dienen moet voor elk betrokken (toekomstig) pakket een bugrapport ingediend worden tegen het pseudo-pakket wnpp. Merk op dat u slecht één bugrapport moet indienen per broncodepakket en niet voor elk binair pakket dat uit het broncodepakket gecompileerd wordt.

Nieuwe items toevoegen met reportbug

U kunt gebruik maken van reportbug (apt-get install reportbug):

$ reportbug --email gebruikersnaam@domein.tld wnpp
Gebruik 'Uw naam <gebruikersnaam@domein.tld>' als afzenderadres.
Status voor wnpp ophalen...
Bugvolgsysteem wordt doorzocht op rapporten over wnpp
(Gebruik aan de prompt ? voor hulp.)
...

U zult een lijst te zien krijgen van gerapporteerde bugs tegen WNPP. Die zou u moeten lezen om een tweede rapport voor hetzelfde pakket te voorkomen.

Na de buglijst zal gevraagd worden naar het type verzoek:

Welk soort verzoek is dit?

1 ITP Dit is een Intent To Package (verpakkingsintentie). Dien
bij een dergelijk rapport een pakketbeschrijving in,
samen met copyrightinformatie en URL.

2 O Het pakket werd verweesd: Orphaned. Het heeft zo snel
mogelijk een nieuwe beheerder nodig.

3 RFA Dit is een Request for Adoption (adoptieverzoek). Door
te weinig tijd, middelen, interesse of iets dergelijks vraagt
de huidige beheerder iemand anders om dit pakket te
beheren.
In afwachting zal deze het zelf beheren, maar misschien
niet op de best mogelijke manier.
Kort gezegd: het pakket heeft een nieuwe beheerder nodig.

4 RFH Dit is een Request For Help (vraag om hulp). De huidige
beheerder wenst het pakket verder te beheren, maar hij/zij
heeft hiervoor wat hulp nodig, omdat zijn/haar tijd beperkt is
of omdat het pakket behoorlijk groot is en meerdere
beheerders nodig heeft.

5 RFP Dit is een Request For Package (verpakkingsverzoek).
U vond een interessant stukje software en zou graag hebben dat
iemand anders het voor Debian zou beheren. Voeg in een
dergelijk rapport een pakketbeschrijving toe,
samen met copyrightinformatie en URL.

Kies het type verzoek:

Na uw selectie zal u naar de naam van het pakket gevraagd worden:

Kies het type verzoek: x
Voer de voorgestelde pakketnaam in: PAKKETNAAM
De status van de database wordt gecontroleerd...

Daarna wordt u gevraagd of u uw verzoek wenst te verzenden:

Het rapport zal verzonden worden naar het Debian Bug Tracking System - bugvolgsysteem <submit@bugs.debian.org>
Dit bugrapport indienen (e om te editen) [Y|n|i|e|?]?

Nieuwe items toevoegen via e-mail

Het is ook mogelijk om via e-mail rapporten/bugs te rapporteren tegen WNPP. De indeling van de inzending moet er zo uitzien:

Aan: submit@bugs.debian.org
Onderwerp: [TAG (zie hieronder)]: pakketnaam -- korte pakketbeschrijving<

Package: wnpp
Severity: [ERNSTIGHEID (zie hieronder)]

Wat informatie over het pakket. (Als het een ITP of RFP betreft, is een URL waar het pakket (ofwel het .deb of de originele broncode) gedownload kan worden vereist, evenals informatie over zijn licentie.)

De te gebruiken tags en hun respectieve ernstigheid zijn:

TAG ERNSTIGHEID UITLEG
O normal (normaal) Het pakket werd Orphaned (verweesd). Het heeft zo spoedig mogelijk een nieuwe beheerder nodig. Indien de prioriteit van het pakket standaard of hoger is, dan moet important (belangrijk) als ernstigheid gekozen worden.
RFA normal (normaal) Dit is een Request for Adoption (adoptieverzoek). Door te weinig tijd, middelen, interesse of iets dergelijks, vraagt de huidige beheerder dat dit pakket door iemand anders beheerd zou worden. Intussen blijft hij/zij het verder beheren, misschien niet op de best mogelijke wijze. Kort gezegd: het pakket heeft een nieuwe beheerder nodig.
RFH normal (normaal) Dit is een Request For Help (vraag om hulp). De huidige beheerder wenst dit pakket te blijven beheren, maar heeft hierbij wat hulp nodig, door beperkte beschikbare tijd of omdat het pakket behoorlijk groot is en meerdere beheerders nodig heeft.
ITP wishlist (verlanglijst) Dit is een Intent To Package (verpakkingsintentie). Dien bij een dergelijk rapport een pakketbeschrijving in, samen met copyrightinformatie en een URL.
RFP wishlist (verlanglijst) Dit is een Request For Package (verpakkingsverzoek). Iemand vond een interessant stukje software en zou graag hebben dat iemand anders het voor Debian zou beheren. Dien bij een dergelijk rapport een pakketbeschrijving in, samen met copyrightinformatie en een URL.
ITA normal (normaal) Dit is een Intent To Adopt (adoptie-intentie). Het geeft aan dat de bug-indiener of bug-eigenaar de intentie heeft om de pakketbeheerder te worden van een verweesd pakket of een pakket dat ter adoptie is aangeboden. U moet niet direct een rapport indienen met deze tag. ITA-rapporten/bugs moeten in plaats daarvan omzettingen zijn van RFA- of O-rapporten. Raadpleeg hieronder de procedure voor RFA- en O-bugs.

Een voorbeeld van een bugrapport kunt u hier vinden.

Items verwijderen

De werkwijze voor het sluiten van deze bugs is de volgende:

O Indien u een pakket gaat adopteren, moet u de bug ervan hernoemen door O te vervangen door ITA, opdat anderen zouden weten dat het pakket geadopteerd wordt, om te voorkomen dat het automatisch verwijderd zou worden uit het archief en om uzelf als bugeigenaar in te stellen. Om het pakket effectief te adopteren, moet u het uploaden met uw naam in het veld Maintainer:. En in het changelog-bestand van het pakket voegt u iets toe in de zin van * New maintainer (Closes: #bugnummer) , opdat deze bug automatisch gesloten zou worden, eens het pakket geïnstalleerd is. Daarbij vervangt u bugnumber door het nummer van het overeenkomstige bugrapport. Vooraleer u het pakket uploadt moet u nagaan of er bovenstrooms een eventuele nieuwe release is en zou u de openstaande bugs moeten proberen oplossen.
RFA

Indien u een pakket gaat adopteren, moet u de bug ervan hernoemen door RFA te vervangen door ITA, opdat anderen zouden weten dat het pakket geadopteerd wordt, om te voorkomen dat het automatisch verwijderd zou worden uit het archief en om uzelf als bugeigenaar in te stellen. Om het pakket effectief te adopteren, moet u het uploaden met uw naam in het veld Maintainer: en sluit u deze bug nadat het pakket geïnstalleerd werd.

Indien u als pakketbeheerder beslist een pakket dat u als RFA gemarkeerd had, tot wees te maken, hernoem dan het bugrapport en vervang RFA door O. Indien u uw verzoek intrekt, sluit dan de bug.

RFH

Normaal gezien zou enkel de indiener, d.w.z. de pakketbeheerder, deze bug mogen sluiten wanneer die de bug als verouderd beschouwt, omdat één of meer mensen hulp aangeboden (en geboden) hebben, of omdat de indiener het pakket nu zelf denkt aan te kunnen.

Indien u als pakketbeheerder beslist om een RFH te veranderen naar een adoptieverzoek (RFA) of indien u het pakket tot wees wil maken (O), hernoem dan de bug in plaats van deze te sluiten en een nieuw bugrapport in te dienen.

ITP

verpak de software, upload deze en sluit deze bug wanneer het pakket geïnstalleerd is.

Indien u van mening verandert en dit niet langer wenst te verpakken, sluit deze bug dan of hernoem deze en herklasseer ze als RFP, naargelang wat u het meest passend vindt.

Indien u problemen ervaart bij het verpakken van het programma (bijvoorbeeld omdat het een ander, nog niet verpakt programma vereist, waarvoor u zelf niet de nodige tijd heeft om het te verpakken), zou u deze problemen eventueel als bijkomende informatie kunnen vermelden in het ITP, zodat het duidelijk is hoe het staat met uw verpakkingsinspanningen.

RFP Indien u dit gaat verpakken, hernoem het bugrapport dan door RFP te vervangen door ITP, zodat andere mensen weten dat het programma reeds verpakt wordt, en stel uzelf in als eigenaar van deze bug. Verpak nadien de software, upload ze en sluit de bug wanneer het pakket geïnstalleerd is.

Indien u meent dat de mailinglijst voor ontwikkelaars op de hoogte moet zijn van uw ITP, RFA of iets anders, voeg dan de kopregel

X-Debbugs-CC: debian-devel@lists.debian.org

toe aan het bericht.

De makkelijkste manier om deze bugs te sluiten, is in het changelog-bestand van het pakket een item toevoegen waarin u vermeldt wat u gedaan heeft en er (closes: bug#nnnnn) aan toevoegen. Op die manier zal de bug automatisch gesloten worden nadat het pakket in het archief geïnstalleerd werd.

Opgelet: Indien u een bug opnieuw moet toewijzen, moet hernoemen of de eigenaar ervan moet instellen, moet u dit doen door rechtstreeks te e-mailen naar de bot die het BTS aanstuurt of door het rapportnummer @bugs.debian.org te e-mailen en control-pseudo-headers te gebruiken, maar niet door een nieuw bugrapport in te sturen.

Opmerking: als een pakket voor een heel lange tijd verweesd blijft, zullen we de situatie onderzoeken om uit te maken of het pakket nog nodig is — als dat niet het geval is zal de FTP-beheerders gevraagd worden om het pakket uit unstable te verwijderen.

Indien u om een af andere reden de WNPP-beheerders moet contacteren, zijn deze te bereiken op wnpp@debian.org.