Hjälp sökes

WNPP (förkortning för ”Work-Needing and Prospective Packages”, ungefär ”paket som behövs arbetas på, och eventuella framtida paket”), är en lista över paket som behöver nya ansvariga, och paket som eventuellt kan tas med i Debian i framtiden. För att enkelt hålla reda på aktuell status för detta fungerar WNPP för närvarande som ett pseudopaket i Debians felrapporteringssystem.


Paket som har behov av en ny ansvarig:

55 paket som behöver hjälp, sorterat efter ålder eller efter popularitet

Framtida paket:

Observera: dessa listor uppdateras sex gånger om dagen. För mer aktuell information, se pseudopaketet wnpp i felrapporteringssystemet.

Du kan söka i ovan nämnda information efter paket, beskrivning eller typ på webbplatsen för WNPP-sökning.

Du kan bläddra i ovanstående information uppdelat i olika kategorier (baserade på debtags) på webbplatsen WNPP-by-tags.


Använda WNPP

Eftersom felrapporteringssystemet används känner utvecklarna redan till de tekniska detaljerna för, till exempel, hur ny information läggs till och hur existerande information uppdateras och utstående förfrågningar avslutas. Å andra sidan måste vissa speciella regler observeras för att åstadkomma högsta möjliga nivå av automatisering.

För att lägga in ny information måste en felrapport läggas in mot pseudopaketet wnpp för varje (framtida) paket som berörs. Observera att du endast bör sända in en felrapport per källkodspaket, inte en för varje binärpaket som byggs från källkodspaketet.

Lägga till nya poster med reportbug

Du kan använda reportbug (apt-get install reportbug), se den engelska versionen för en handledning.

Lägga till nya poster per e-post

Det är även möjligt att sända felrapporterna mot WNPP via e-post. Felrapporten måste formateras enligt detta:

To: submit@bugs.debian.org
Subject: [MARKERING (se nedan)]: paketnamn -- kort paketbeskrivning

Package: wnpp
Severity: [ALLVARLIGHETSGRAD (se nedan)]

Information om paketet (Om detta är en ”ITP” eller en ”RFP” (se nedan) krävs en adress till var paketet (antingen .deb-filen eller originalkällkoden) kan hämtas, såväl som information om licensen.)

De markeringar som kan användas är, tillsammans med sina grader av viktighet:

MARKERING ALLVARLIGHETSGRAD FÖRKLARING
O normal Paketet har övergivits (orphaned). En ny ansvarig behövs så fort som möjligt. Om paketets prioritet är normal eller högre bör viktighetsgraden sättas till important;.
RFA normal Detta är en begäran om adoptering. På grund av avsaknad av tid, intresse eller liknande söker den nuvarande ansvarige efter någon annan som kan ta hand om paketet. Han/hon underhåller paketet under tiden, men kanske inte på bästa möjliga sätt. I korthet: paketet behöver en ny ansvarig.
RFH normal Detta är ett rop på hjälp. Nuvarande ansvarige vill fortsätta ta hand om paketet, men behöver hjälp med att göra det, på grund av tidsbrist eller för att paketet är stort och behöver flera ansvariga.
ITP wishlist Detta är en avsikt att paketera (Intent to package). Sänd in en paketbeskrivning tillsammans med licens och adress i en sådan rapport.
RFP wishlist Detta är en paketbegäran. Någon har hittat en intressant programvara och önskar att någon annan ansvarar för det i Debian. Sänd in en paketbeskrivning tillsammans med licens och adress i en sådan rapport.
ITA normal Detta är Intention att adoptera. Detta indikerar att den som skickar in felrapporten eller ägaren av felrapporten har avsikten att att bli paketansvarig för ett övergivet paket eller ett paket som har lämnats för adoption. Du bör inte direkt skicka en felrapport med denna märkning. ITA-felrapporter bör konverteras från RFA- eller O-felrapporter istället. Se proceduren för RFA och O-felrapporter nedan.

Ett exempel på en felrapport kan hittas här.

Ta bort poster

Reglerna för hur dessa felrapporter stängs är som följer:

O Om du har för avsikt att adoptera paketet, byt namn på felrapporten och ersätt O med ITA för att andra skall veta att paketet är på väg att adopteras, och för undvika att det automatiskt tas bort från arkivet, och sätt dig själv som felrapportens ägare. För att faktiskt adoptera paketet sänder du in det med ditt namn i Maintainer:-fältet, och skriver något i stil med * New maintainer (Closes: #felnummer) i ändringsloggen för paketet för att automatiskt stänga denna felrapport när paketet har installerats. (Felnummer ersätts med det faktiska numret på rapporten). Innan du faktiskt sänder in ett nytt paket med dig som ansvarig måste du dessutom kontrollera om det finns en ny upströmsutgåva och försöka rätta kvarstående fel.
RFA

Om du har för avsikt att adoptera paketet, byt namn på felrapporten och ersätt RFA med ITA för att andra skall veta att paketet är på väg att adopteras, och för att undvika att det automatiskt tas bort från arkivet, och sätt dig själv som felrapportens ägare. För att faktiskt adoptera paketet sänder du in det med ditt namn i Maintainer-fältet, och stänger felrapporten när det väl har installerats.

Om du som paketansvarig väljer att överge paketet du markerat med RFA, ber vi dig byta namn på felrapporten och ersätta RFA med O. Om du drar tillbaka din fråga, stäng felrapporten.

RFH

Den här rapporten bör normalt endast stängas av den som sänt in den, dvs. den paketansvarige, när den är att anse som inaktuell, antingen på grund av att en eller flera personer erbjudit (och tillhandahållit) hjälp, eller om den ansvarige nu anser sig kunna ta hand om paketet själv.

Om du som paketnasvarige väljer att ändra RFH:n till ett begäran om adoptering (RFA) eller om du vill överge paketet (O) byter du namn på felrapporten, istället för att stänga den och sända in en ny rapport.

ITP

Paketera programvaran, sänd in den och stäng felrapporten när paketet har installeras.

Om du ändrar dig, och inte längre vill paketera detta, stänger du antingen buggen, eller byter om du vill titel och klass till RFP.

Om du stöter på problem när du paketerar programmet (till exempel att det beror på ett annat, ännu inte paketerat program som du inte har tid att paketera) kan det vara en god idé att dokumentera dessa problem som ytterligare information i ITP-rapporten, så att det tydligt framgår vad som händer med ditt paketeringsarbete.

RFP Om du planerar att paketera detta byter du namn på felrapporten och ersätter RFP med ITP, för att berätta för andra att programvaran redan är på väg att paketeras, och sätter dig själv som felrapportens ägare. Paketera sedan programvaran, sänd in den och stäng felrapporten när paketet har installeras.

Om du tycker att utvecklarnas sändlista borde känna till din ITP, RFA eller vad det nu är, lägg till

X-Debbugs-CC:
debian-devel@lists.debian.org

i brevhuvudet.

Det enklaste sättet att stänga dessa felrapporter är naturligtvis att lägga in en post i ändringsloggen som beskriver vad du gjort, och lägga till (closes: bug#nnnnn) i denna. På det sättet kommer felrapporten att stängas när det nya paketet installeras i arkivet.

Observera: Du kan inte flytta över eller byta namn eller ägare på felrapporter genom att sända e-post till rapportnummer @bugs.debian.org, eller genom att sända in nya rapporter. Du måste sända ett korrekt meddelande till felrapporteringssystemets e-postserver. Läs instruktionerna här!

Observera: om du har behov att tilldela en ny ansvarig, döpa om, eller ändra ägare på en felrapport, skall det göras genom att skicka mail direkt till felrapporteringssystemets kontrollserver, eller genom att skicka epost till rapportnummret @bugs.debian.org och använda pseudo-brevhuvuden, men inte genom att göra nya buggrapporter.

Om du av någon orsak vill komma i kontakt med de som ansvarar för WNPP kan de nås på wnpp@debian.org.