Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Инсталиране на Дебиан през Интернет

Този начин за инсталиране на Дебиан изисква връзка към Интернет по време на инсталацията. В сравнение с другите начини за инсталиране консумираният трафик е по-малко, защото се изтеглят само необходимите пакети. Поддържа се жична и безжична връзка. Вътрешни ISDN карти за съжаление не се поддържат.

Възможностите за мрежова инсталация са три:

Малки компактдискове или носители USB

Следват връзки към файлове-образи. Изберете процесорната архитектура по-долу.

За повече информация вижте страницата Мрежова инсталация от минимален компактдиск

Миниатюрни компактдискове, гъвкави носители USB и т.н.

Налични са няколко образа, подходящи за USB носители и подобни. Запишете ги върху носителя и започнете инсталацията като ги използвате за първоначално зареждане.

Има някои различия в поддръжката на инсталиране от различни малки носители за различните архитектури.

За повече информация вижте главата Сдобиване с носител за инсталиране на системата от ръководството за инсталиране за съответната архитектура.

Ето връзки към наличните файлове-образи (за повече информация вижте файла MANIFEST):

Начално зареждане от мрежата

Необходимо е да настроите сървър за TFTP и DHCP (или BOOTP, или RARP) за достъп до носителите за инсталиране от компютрите в локалната мрежа. Ако компютърът-клиент го поддържа ще можете да извършите първоначалното зареждане на инсталатора направо от мрежата (чрез PXE и TFTP) и да продължите с инсталирането на останалата част от Дебиан от Интернет.

Не всички машини поддържат начално зареждане по мрежата. Поради допълнителните изисквания, този начин за инсталиране не се препоръчва на нови потребители.

За повече подробности вижте главата Подготвяне на файловете за мрежово зареждане чрез TFTP от ръководството за инсталиране за съответната архитектура.

Следват връзките към файловете-образи (за повече информация вижте файла MANIFEST):

Ако някои от хардуерните компоненти на вашия компютър изискват зареждането на затворен фърмуер, може да използвате комплектите с популярни пакети с фърмуер или да изтеглите неофициален образ, включващ затворен фърмуер. Инструкциите за използването на комплектите с фърмуер и обща информация относно зареждането на фърмуер по време на инсталацията има в Ръководството за инсталиране.

неофициални образи за инсталиране на стабилното издание с включен фърмуер