Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Debianin asentaminen Internetistä

Tämä asennustapa vaatii toimivan Internet-yhteyden asennuksen aikana. Verrattuna muihin tapoihin tällä keinolla lataat vähemmän dataa, koska prosessi räätälöidään sinun vaatimuksiin. Tuettuja ovat Ethernet- ja langattomat yhteydet. Valitettavasti asennusohjelma ei tue sisäisiä ISDN-kortteja.

Verkon yli tapahtuvaan asennukseen on kolme vaihtoehtoa:

Pienet CD:t tai USB-tikut

Seuraavat vedostiedostot ovat kooltaan korkeintaan 280 Mt. Valitse suoritinarkkitehtuurisi alta.

Tarkempia tietoja löytyy sivulta Verkkoasennus minirompulta.

Erittäin pienet CD:t, joustavat USB-tikut, yms.

Voit ladata pari pienikokoista vedostiedostoa, USB-muistitikulle tai jollekin muulle vastaavalle pienikokoiselle medialle mahtuvat vedokset, kirjoittaa ne asennusmedialle ja käynnistää asennuksen kyseiseltä medialta.

Eri arkkitehtuurien välillä on eroavaisuuksia liittyen pienempikokoisilta medioilta tapahtuvien asennusten tukeen.

Lisätietoja löydät tietokoneesi arkkitehtuurikohtaisesta asennusohjeesta, erityisesti luvusta Asennustaltioiden hankkiminen.

Alla on linkit saatavilla oleviin vedostiedostoihin (katso MANIFEST-tiedostosta lisätietoja):

Verkkokäynnistys

Paikallisverkkoon perustetaan TFTP- ja DHCP- (tai BOOTP/RARP-) palvelin joka tarjoaa paikallisverkon koneille asennusmedian. Mikäli asiakaskoneen BIOS tukee verkkokäynnistystä, voit käynnistää Debianin asennusjärjestelmän verkosta (PXE:tä ja TFTP:tä käyttäen) ja suorittaa Debianin lopullisen asennuksen verkon kautta.

Kaikki koneet eivät tue verkkokäynnistystä. Tätä Debianin asennusmenetelmää ei suositella aloitteleville käyttäjille vaadittavan lisätyömäärän vuoksi.

Lisätietoja löydät tietokoneesi arkkitehtuurikohtaisesta asennusohjeesta, erityisesti luvusta Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä.

Alla on linkit vedostiedostoihin (katso MANIFEST-tiedostosta lisätietoja):