Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Inštalácia systému Debian cez Internet

Tento spôsob inštalácie Debianu vyžaduje funkčné pripojenie k internetu počas inštalácie. V porovnaní s ostatnými metódami vyžaduje stiahnutie menšieho množstva dát, pretože sťahovanie bude viac prispôsobené vašim požiadavkám. Podporované je ethernetové a bezdrôtové pripojenie. Bohužiaľ, interné karty ISDN nie sú podporované.

Existujú tri možnosti inštalácie prostredníctvom siete:

Malé CD alebo disky USB

Toto sú dostupné obrazy. Vyberte si svoju architektúru:

Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke Sieťová inštalácia z mini-CD

Maličké CDs, flexibilné USB kľúče a podobne

Môžete si stiahnuť pár obrazov s malou veľkosťou vhodných pre USB kľúče a podobné zariadenia. Zapíšte ich na médium a potom z neho spustite inštaláciu.

Medzi architektúrami existujú určité rozdiely v podpore inštalácie z veľmi malých obrazov.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Inštalačnej príručke pre vašu architektúru, hlavne v kapitole Získanie Inštalačných Médií.

Tu sa nachádzajú len odkazy na existujúce obrazy (bližšie informácie nájdete v súbore MANIFEST):

Zavedenie zo siete (Network boot)

Nakonfigurujte TFTP a DHCP (alebo BOOTP či RARP) server, ktorý ponúkne inštalačné médiá počítačom na lokálnej sieti. Ak to BIOS vášho klienta podporuje, môžete zaviesť inštalačný systém Debianu zo siete (použitím PXE a TFTP), a pokračovať v inštalácii Debianu zo siete.

Nie všetky počítače podporujú zavádzanie systému zo siete. Keďže tento spôsob inštalácie si vyžaduje ďalšie prípravy, neodporúča sa začínajúcim používateľom.

Ďalšie podrobnosti nájdete v Inštalačnej príručke pre vašu architektúru, hlavne v kapitole Pripravovanie súborov na štartovanie cez TFTP.

Tu sú odkazy na obrazy (bližšie informácie nájdete v súbore MANIFEST):