Забележка: Оригиналният документ има по-нова версия от превода.

Пакети

Встъпителни бележки

Всички пакети включени в официалната дистрибуция на Дебиан са свободни, както е описано в Препоръките на Дебиан за свободен софтуер. Това осигурява свободно използване и разпространение на всички пакети заедно с техния пълен изходен код. Официалната дистрибуция на Дебиан се съдържа в раздела main на архива.

В услуга на потребителите предлагаме и пакети в други раздели, които не могат да бъдат включени в основната дистрибуция поради ограничителни лицензи или други законови пречки. Това са:

Contrib
Пакетите в този раздел се разпространяват под свободни лицензи, но зависят от друг софтуер, който не е свободен.
Non-Free
Пакетите в този раздел се разпространяват под лицензи, ограничаващи разпространението или употребата им.

Забележете, че някои пакети могат са част от няколко дистрибуции, с различни номера на версиите.


Преглед на списъците с пакети

Пакети в стабилната дистрибуция

Това е последното официално издание на дистрибуцията Дебиан. Включеният софтуер е стабилен и надлежно тестван. Промени се допускат само за коригиране на пропуски в сигурността или други критични проблеми.

За повече информация се обърнете към страниците за стабилното издание.

Пакети в тестовата дистрибуция

Включва пакети, предназначени да станат част от следващото стабилно издание. Преминаването на пакети от нестабилната дистрибуция (вж. по-долу) в тестовата става при строги правила. Отбележете, че тестовото издание не получава спешни обновления по сигурността от екипа по сигурността.

За повече информация се обърнете към страниците за тестовото издание.

Пакети в нестабилната дистрибуция

Съдържа най-новите пакети в Дебиан. Когато даден пакет удовлетвори изискванията за стабилност и качество, той се включва към тестовата дистрибуция. Нестабилното издание също не се поддържа от екипа по сигурността.

Пакетите в нестабилното издание са най-малко тествани и могат да предизвикат проблеми, които да се отразят на цялостната стабилност на системата. Препоръчваме тази версия да се използва само от опитни потребители.

За повече информация се обърнете към страниците за нестабилното издание.


Търсене на пакети

Търсене по:   

Има няколко бързи връзки за търсене:


Търсене в съдържанието на пакетите

Позволява търсене в съдържанието на различните дистрибуции на Дебиан за файлове (или части от имената на файловете), включени в пакети. Можете да получите и списък на файловете, съдържащи се в даден пакет.

Показване:


Има и бърза връзка: