Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Πακέτα

Εισαγωγικές σημειώσεις

Όλα τα πακέτα που περιλαμβάνονται στην επίσημη διανομή του Debian είναι ελεύθερα σύμφωνα με τις Οδηγίες του Debian για το Ελεύθερο Λογισμικό (DSFG). Αυτό εξασφαλίζει ελεύθερη χρήση και αναδιανομή των πακέτων και του πλήρους πηγαίου κώδικα. Η επίσημη διανομή του Debian είναι ό,τι περιέχεται στην ενότητα main (κύρια) της αρχειοθήκης του Debian.

Ως ένα είδος υπηρεσίας προς τους χρήστες μας, παρέχουμε επίσης πακέτα σε ξεχωριστές ενότητες που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην κύρια (main) διανομή είτε εξαιτίας μιας περιοριστικής άδειας χρήσης είτε για νομικούς λόγους. Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν:

Contrib
Τα πακέτα σ' αυτή την περιοχή έχουν άδεια ελεύθερης χρήσης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων αλλά εξαρτώνται από άλλο λογισμικό που δεν είναι ελεύθερο.
Non-Free
Τα πακέτα σ' αυτή την περιοχή έχουν μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη στην αδειοδότησή τους που περιορίζει την χρήση ή την αναδιανομή του λογισμικού.

Σημειώστε ότι κάποια πακέτα ίσως εμφανίζονται σε αρκετές διανομές, αλλά με διαφορετικούς αριθμούς εκδόσης.


Δείτε τις λίστες των πακέτων

Δείτε τα πακέτα στη σταθερή (stable) διανομή

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη επίσημη έκδοση της διανομής του Debian. Πρόκειται για "σταθερό" και καλά δοκιμασμένο λογισμικό, που αλλάζει μόνο όταν ενσωματώνονται μείζονες διορθώσεις ασφαλείας ή χρηστικότητας.

Δείτε τη σελίδες της σταθερής έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε τα πακέτα στη δοκιμαστική (testing) διανομή

Αυτή η περιοχή περιέχει πακέτα που ο στόχος είναι να γίνουν μέρος της επόμενης σταθερής διανομής. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένα πακέτο στην ασταθή (unstable) διανομή (δείτε παρακάτω) πριν μπορέσει να προστεθεί στη δοκιμαστική (testing) διανομή. Σημειώστε ότι η δοκιμαστική διανομή δεν λαμβάνει τις επίκαιρες αναβαθμίσεις ασφαλείας από την ομάδα ασφαλείας.

Δείτε τις σελίδες της δοκιμαστικής διανομής για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε τα πακέτα στην ασταθή (unstable) διανομή

Αυτή η περιοχή περιέχει τα πιο πρόσφατα πακέτα στο Debian. Από τη στιγμή που ένα πακέτο ικανοποιεί το κριτήριά μας για τη σταθερότητα και την ποιότητα κατασκευής, θα συμπεριληφθεί στη δοκιμαστική διανομή. Ούτε η ασταθής διανομή δεν υποστηρίζεται από την ομάδα ασφαλείας.

Τα πακέτα στην ασταθή διανομή είναι τα λιγότερο δοκιμασμένα και ίσως περιέχουν προβλήματα που είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επηρεάσουν την σταθερότητα του συστήματός σας. Μόνο έμπειροι χρήστες θα έπρεπε να σκεφτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη διανομή.

Δείτε τις σελίδες της ασταθούς διανομής για περισσότερες πληροφορίες.


Αναζήτηση των καταλόγων των πακέτων

Αναζήτηση σε:   

Υπάρχουν κάποιες συντομεύσεις διαθέσιμες για μερικές αναζητήσεις:


Αναζήτηση των περιεχομένων των πακέτων

Αυτή η μηχανή αναζήτησης σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στα περιεχόμενα της διανομής του Debian για οποιαδήποτε αρχεία (ή απλά μέρος του ονόματος των αρχείων) που είναι μέρος των πακέτων. Μπορείτε επίσης να πάρετε μια πλήρη λίστα των αρχείων σε ένα δεδομένο πακέτο.

Εμφάνιση:


Υπάρχει διαθέσιμη επίσης μια συντόμευση: