Huomaa: Alkuperäinen sivu on tätä suomennosta uudempi.

Paketit

Muutamia huomautuksia

Kaikki viralliseen Debian-jakeluun sisältyvät paketit ovat vapaita Debianin vapaiden ohjelmistojen ohjeiston (DFSG) määritelmän mukaan. Tämä varmistaa pakettien vapaan käytön, uudelleen jakamisen ja lähdekoodin saatavuuden. Virallinen Debian-jakelu on se, mikä kuuluu Debian-arkiston main-osastoon.

Palveluksena käyttäjillemme tarjoamme erillisissä osastoissa sellaisia paketteja, joita ei rajoittavan lisenssin tai muiden lainopillisten seikkojen vuoksi voida sisällyttää main-jakeluun. Näihin kuuluvat:

Contrib
Paketit tässä osastossa ovat itsessään vapaasti lisensoituja tekijänoikeuden haltijan puolelta, mutta ovat riippuvaisia sellaisesta ohjelmistosta, joka ei ole vapaata.
Non-Free
Tämän osaston paketeissa on jotain ankaria lisenssiehtoja, jotka rajoittavat ohjelmiston käyttöä tai jakelua.

Huomaa, että sama paketti voi esiintyä useissa jakeluissa mutta eri versionumerolla.


Selaa pakettilistoja

Katsele vakaan jakelun paketteja

Tämä on tuorein virallinen Debian -jakelun julkaisu. Kyseessä on vakaa ja testattu ohjelmisto, joka muuttuu vain jos merkittäviä tietoturva- tai käytettävyysparannuksia lisätään.

Katso tarkempia tietoja vakaan julkaisun sivuilta.

Katsele testattavan jakelun paketteja

Täällä ovat paketit, jotka on tarkoitettu osaksi seuraavaa vakaata julkaisua. Epävakaan jakelun paketeille on tarkat kriteerit, jotka niiden täytyy täyttää jotta ne voidaan lisätä testattavaan jakeluun. Huomaa, että testattava-jakeluun ei normaalisti tule tietoturvapäivityksiä tietoturvaryhmältä.

Katso tarkempia tietoja testattavan jakelun sivuilta.

Katsele epävakaan jakelun paketteja

Täällä ovat Debianin tuoreimmat paketit. Kun paketti täyttää asettamamme kriteerit vakauden ja paketoinnin laadun suhteen, se sisällytetään testattavaan jakeluun. Tietoturvaryhmä ei tue myöskään epävakaata.

Epävakaan paketit ovat kaikkein vähiten koeteltuja ja voivat sisältää jopa järjestelmän vakauteen vaikuttavia ongelmia. Ainoastaan riittävän kokeneiden käyttäjien pitäisi harkita tämän jakelun käyttöä.

Katso tarkempia tietoja epävakaan jakelun sivuilta.


Hae pakettihakemistosta

Hae:   

Joillekin hauille on olemassa myös pikalinkit:


Hae pakettien sisältä

Tällä hakupalvelulla voit hakea Debian-jakelun sisällöstä mitä tahansa tiedostoa (tai tiedostonimen osaa), joka on osa jotain pakettia. Voit myöskin hakea kaikkien tiedostojen nimet annetusta paketista.


Näytä:


Käytettävissä on myös pikalinkki: