NB: Originalen er nyere enn denne oversettelsen.

Pakker

Introduksjonsmerknader

Alle pakker som er del av den offisielle Debian-distribusjonen er frie i henhold til Debians veiledning for fri programvare. Dette garanterer fritt bruk og videreformidling av pakkene og kildekoden til disse. Den offisielle Debian-distribusjonen det du finner i main-avsnittet av Debian-arkivet.

Som en tjeneste til brukerne våre, tilbyr vi også pakker i adskilte avsnitt som ikke kan inkluderes i main, enten på grunn av forhindrende lisens eller juridiske hensyn. Disse inkluderer:

Contrib
Pakker i dette området er selv fritt tilgjengelig, men avhenger av andre programvarer som ikke er fri.
Non-Free
Pakker i denne katalogen koster ikke nødvendigvis penger, men har et eller annet besværlig vilkår som begrenser videreformidlingen av programvaren.

Merk at de samme pakkene kan forekomme i flere distribusjoner, men med forskjellige versjonsnumre.

Se pakkelister

Se på pakkene i stable-distribusjonen.

Dette er den siste offisielle utgaven av Debian-distribusjonen. Dette er stabil og grundig testet programvare, som kun endres hvis større sikkerhetsreparasjoner eller bruksforbedringer legges inn.

Se utgaveinformasjonen for stable for videre informasjon.

Se på pakkene i testing-distribusjonen.

Denne katalogen inneholder programmer som er tenkt å være en del av den neste stabile («stable») distribusjonen. Det er er strenge kriterier en pakke i «unstable» (se under) må tilfredsstille før den kan legges til «testing». Merk at «testing» ikke får regelmessige sikkerhetsoppdateringer fra sikkerhetslaget.

Se utgaveinformasjonen for testing for videre informasjon.

Se på pakkene i unstable-distribusjonen.

Dette området inneholder de nyeste pakkene i Debian. Så snart en pakke har møtt kriteriene for stabilitet og kvalitet blir den inkludert i «testing». «unstable» er heller ikke støttet av sikkerhetslaget.

Pakker i «unstable» er minst testet og kan forårsake problemer som er alvorlige nok til å angå stabiliteten på systemet ditt. Kun erfarne brukere bør bruke denne distribusjonen.

Se utgaveinformasjonen for unstable for videre informasjon.


Søk i pakkekatalogene

Søk etter:   

Det finnes noen snarveier for noen vanlige søk:


Søk i pakkenes innhold

Denne søkemotoren lar deg søke i innholdet av Debian distribusjonene for enhver fil (eller bare deler av filnavn) som er med i pakker. Du kan også få en fullstendig liste over filer i en gitt pakke.

Visning:


Det finnes også en snarvei for dette søket: