Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Pakiety

Uwagi wstępne

Wszystkie pakiety znajdujące się w oficjalnej dystrybucji Debiana są wolne, zgodnie z Wytycznymi Debiana dotyczącymi Wolnego Oprogramowania. Pozwala to na swobodne użycie i redystrybucję pakietów oraz ich pełnego kodu źródłowego. Oficjalna dystrybucja Debiana jest zawarta w głównym (ang. main) dziale archiwum.

Jako dodatkową usługę dla naszych użytkowników udostępniamy także pakiety w innych działach, które nie mogą zostać włączone do dystrybucji głównej, z powodu zbyt ograniczającej licencji lub problemów natury prawnej. Są to:

Contrib - dodatkowe
Pakiety z tego działu są udostępnione jako wolne przez posiadacza praw autorskich, ale wymagają innych programów, które nie są wolne.
Non-Free - nie wolne
Licencja pakietów z tego działu nie pozwala na swobodne używanie lub redystrybucję.

Należy zwrócić uwagę na to, że pakiet może pojawić się w kilku dystrybucjach, ale w różnych wersjach.


Zobacz listy pakietów

Zobacz pakiety w dystrybucji stabilnej

Jest to najnowsza edycja oficjalnej dystrybucji Debiana. Zawiera stabilne i dobrze przetestowane oprogramowanie, modyfikowane tylko przy poprawianiu poważnych błędów związanych z bezpieczeństwem lub uniemożliwiających w ogóle jego używanie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach edycji stabilnej.

Zobacz pakiety w dystrybucji testowej

Ta edycja zawiera pakiety przeznaczone do następnej dystrybucji stabilnej. Pakiet musi spełniać pewne ścisłe warunki, aby mógł dostać się z dystrybucji niestabilnej (patrz niżej) do testowej. Pamiętaj, że edycja testowa nie otrzymuje na czas uaktualnień związanych z bezpieczeństwem od strony grupy bezpieczeństwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach edycji testowej.

Zobacz pakiety w dystrybucji niestabilnej

Ta edycja zawiera najnowsze pakiety Debiana. Kiedy pakiet spełni nasze kryteria jakości i stabilności zostanie włączony do dystrybucji testowej. Ta edycja również nie ma wsparcia od strony grupy bezpieczeństwa.

Pakiety w dystrybucji niestabilnej są najmniej przetestowane i mogą zawierać problemy poważne do tego stopnia, że mogą naruszyć stabilność całego systemu. Niedoświadczeni użytkownicy nie powinni decydować się na używanie tej dystrybucji.

Zobacz strony dystrybucji niestabilnej by dowiedzieć się więcej.


Przeszukiwanie katalogów z pakietami

Szukaj w:   

Istnieją skróty dla niektórych wyszukiwań:


Przeszukaj zawartość pakietów

Tu możesz przeszukać zawartość dystrybucji w poszukiwaniu dowolnej nazwy pliku (lub części nazwy pliku) należącego do dowolnego pakietu. Możesz także uzyskać listę wszystkich plików w danym pakiecie.

Wyświetl:


Jest też dostępny skrót: