Pozn.: Pôvodný dokument je novší ako tento preklad.

Balíky

Úvodné poznámky

Všetky balíky, ktoré obsahuje v oficiálna distribúcia Debianu sú slobodné podľa Zásad slobodného softvéru pre Debian. To zaisťuje slobodu použitia a ďalšieho šírenia týchto balíkov a ich úplného zdrojového kódu. Oficiálnou distribúciou Debianu sa rozumie to, čo je obsiahnuté v sekcii main archívu Debian.

V rámci služby našim používateľom poskytujeme balíky tiež v samostatných sekciách, ktoré nemôžu byť zahrnuté v sekcii main z dôvodov príliš obmedzujúcich licencií alebo iných právnych obmedzení. Sú to sekcie:

Contrib
Balíky v tejto oblasti majú od vlastníka autorských práv slobodnú licenciu, ale závisia na inom softvéri, ktorý nie je slobodný.
Non-Free
Balíky v tejto oblasti majú určité zaťažujúce licenčné podmienky obmedzujúce použitie alebo ďalšie šírenie tohto softvéru.

Všimnite si prosím, že rovnaké balíky sa môžu nachádzať v niekoľkých distribúciách, ale v rôznych verziách (verzie sa označujú číselne).


Prehliadanie zoznamu balíkov

Prehľadávať balíky v distribúcii stabilná

Toto je najnovšie oficiálne vydanie distribúcie Debian. Je to stabilný a dobre vyskúšaný softvér, ktorý sa mení iba vtedy, ak je to podstatné vylepšenie použiteľnosti alebo dôležité bezpečnostné opravy.

Viac informácií nájdete na stránkach stabilnej distribúcie

Prehľadávať balíky v distribúcii testovacia

Táto oblasť obsahuje balíky, s ktorými sa počíta do nasledujúcej stabilnej distribúcie. Existujú prísne kritériá, ktoré musí balík z nestabilnej (pozri nižšie) distribúcie spĺňať, aby sa mohol dostať do testovacej distribúcie. Dôležité je tiež to, že pre testovaciu distribúciu nevydáva bezpečnostný tím bezpečnostné aktualizácie dostatočne včas.

Viac informácií nájdete na stránkach testovacej distribúcie.

Prehľadávať balíky v distribúcii nestabilná

Táto oblasť obsahuje tie najčerstvejšie balíky. Ihneď ako balík splní naše kritériá stability a kvality spracovania, je zahrnutý do testovacej distribúcie. Nestabilná distribúcia nedostáva podporu bezpečnostného tímu.

Balíky v nestabilnej sú najmenej vyskúšané a môžu byť zdrojom problémov dosť vážnych na to, aby ovplyvnili stabilitu vášho systému. O tejto distribúcii by mali uvažovať iba skúsení používatelia.

Viac informácií nájdete na stránkach nestabilnej distribúcie.


Prehliadanie adresárov s balíkmi

Prehľadať:   

Na prehľadávanie sú k dispozícii tieto odkazy:


Prehľadávanie obsahu balíkov

Tento prehliadač vám umožňuje vyhľadávať ľubovoľné súbory (alebo časti ich názvov), ktoré sú súčasťou balíka niektorej distribúcie Debianu. Tiež dokáže poskytnúť úplný zoznam súborov v danom balíku.

Zobraziť:


Existuje aj nasledovný odkaz: