Paket

Inledande information

Alla paket som ingår i den officiella Debiandistributionen är fria i enlighet med Debians riktlinjer för fri programvara, vilket försäkrar fri användning och distribuering av paketen och deras hela källkod. Den officiella Debiandistributionen är vad som ingår i huvuddelen av Debianarkivet (main).

Som en tjänst för våra användare tillhandahåller vi paket i andra sektioner som inte kan inkluderas i huvuddelen av distributionen (main), antingen på grund av begränsningar i licensen eller andra juridiska problem. Dessa är:

Contrib
Paketen i denna del har fria licenser från upphovsrättsinnehavaren men beror på annan programvara som inte är fri.
Non-Free
Paketen i denna del har något besvärligt licensvillkor som begränsar användning eller vidaredistribution av programvaran.
Non-Free-Firmware
Denna sektion är begränsad till fastprogramvara för hårdvaruenheter. Medan paket i denna avdelning har samma underliggande licensbegränsningar som de i non-free har det gjorts ett speciellt undantag för dessa: även om de inte är fria enligt DFSG, är paket från non-free-firmware tillåtna att inkluderas i officiell installationsmedia.

Observera att samma paket kan förekomma i flera utgåvor, men med olika versionsnummer.


Lista paketen

Titta på paketen i den stabila utgåvan (stable)
Detta är den senaste officiella utgåvan av Debian-distributionen. Detta är stabil och vältestad programvara som ändras endast om större säkerhets- eller användbarhetsrättelser läggs in.

Se sidorna för den stabila distibutionen för ytterligare information.

Titta på paketen i uttestningsutgåvan (testing)
Denna del innehåller paket som är avsedda att komma med i nästa stabila utgåva. Det finns strikta kriterier paket i den instabila utgåvan (unstable, se nedan) måste uppfylla innan de läggs till uttestningsutgåvan. Observera att uttestningsutgåvan inte får säkerhetsproblem rättade snabbt av säkerhetsgruppen.

Se sidorna för uttestningutgåvan för ytterligare information.

Titta på paketen i den instabila utgåvan (unstable)

Denna del innehåller de allra nyaste paketen i Debian. När ett paket har mött våra kriterier för stabilitet och paketeringskvalitet tas de med i testing. Inte heller den instabila utgåvan stöds av säkerhetsgruppen.

Paket i den instabila utgåvan är de minst testade och kan innehålla problem allvarliga nog för att påverka ditt systems stabilitet. Endast erfarna användare bör överväga att använda denna utgåva.

Se sidorna för den instabila utgåvan för ytterligare information.


Sök paketkataloger

Sök på:   

För några av sökningarna finns kortformer:


Sök i paketens innehåll

Denna sökmaskin gör det möjligt att söka i innehållet i Debiandistributionen efter filer (eller delar av filnamn) som finns i paket. Du kan även hämta en komplett lista över filer i ett givet paket.

Visa:


Det finns även en kortform: