Upozornenie! Tento preklad je zastaralý, pozrite si prosím pôvodný dokument.

Dokumentačný projekt Debianu

Dokumentačný projekt Debianu bol vytvorený s cieľom koordinovania a zjednotenia všetkých snáh o napísanie rozsiahlejšej a lepšej dokumentácie systému Debian.

Práca DDP

Manuály

Aktuálne námety

  • Námety na diskusiu alebo riešenie.

Zoznam úloh

Politika dokumentácie

  • Licencie manuálov, vyhovujúce DFSG.
  • Adresárová štruktúra: súborový systém, WWW, FTP.
  • Naše dokumenty používajú Docbook XML. Použitie DebianDoc SGML končí.
  • Každý dokument má jedného udržiavateľa.

Odkazy

SVN prístup


Poznámka pre používateľov hovoriacich po portugalsky: navštívte DDP-BR, webové stránky o lokalizácii dokumentácie Debianu v brazílskom portugalskom jazyku.