Debian Documentation Project

Debian Documentation Project startades för att samordna och samla alla tidigare insatser att skriva mer och bättre dokumentation för Debiansystemet.

DDPs arbete

Manualer

Aktuella ämnen

  • Ämnen för diskussion eller beslut.

Att göra

Dokumentationspolicy

  • Manualernas licenser följer DFSG.
  • Katalogstruktur: filsystem, webb, ftp.
  • Vi använder Docbook XML för våra dokument. Användandet av DebianDoc SGML håller på att fasas ut.
  • Varje dokument har en ansvarig.

Länkar

Git-åtkomst


Not för portugisisktalande användare: besök DDP-BR, webbsidor om lokalanpassning av Debiandokumentation på det brasilianskportugisiska språket.


Problematiska manualer

Förutom de manualer vi normalt berättar om tillhandahåller vi följande manualer som har ett eller annat problem, så vi kan inte rekommendera dem till alla och envar. Används på egen risk.