Debians Dokumentationsprojekt (DDP)

Vårt arbete

Dokumentationspolicy

  • Manualernas licenser följer DFSG.
  • Vi använder restructuredText eller Docbook XML (utfasat) för våra dokument.
  • Alla källkoder finns tillgänglig i vårt git-förråd.
  • www.debian.org/doc/<manual-name> kommer att vara officiell URL.
  • Varje dokument skall ha en aktiv ansvarig.

Git-åtkomst