Внимание! Този превод е твърде стар, моля прочетете оригиналния документ.

Важни събития, свързани с Дебиан

Главното събитие за Дебиан е годишната конференция, наречена DebConf. Има няколко по-малки мини конференции – местни събирания, организирани от членове на проекта.

Уикито на Дебиан съдържа списък на събитията, в които проектът Дебиан е участвал, участва или ще участва.

Ако искате да помогнете в представянето на Дебиан на някое от събитията, изпратете електронна поща на координатора на събитието.

Ако искате да поканите Проекта Дебиан на ново събитие, изпратете електронна поща до пощенския списък, отговарящ на географския район на провеждане на събитието.

Ако искате да помогнете с координирането на представянето на Дебиан на дадено събитие проверете дали вече има страница в уикито и добавете нужната информация. Ако няма подходяща страница, следвайте списък за проверка при организиране на щанд.

Информация за сувенирите с логото на Дебиан, произвеждани от други фирми и подходящи и за раздаване по време на събития има на страницата за сувенири.

Ако планирате изнасянето на лекция добавете я в списъка на страницата със събития в уикито. След това може да публикувате презентацията в хранилището за презентации на Дебиан.

Полезни страници