Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλούμε δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Κύρια γεγονότα που σχετίζονται με το Debian

Το κύριο γεγονός για το Debian είναι το ετήσιο Συνέδριο που ονομάζεται DebConf. Υπάρχουν επίσης αρκετά MiniDebConfs που είναι τοπικές συναντήσεις που οργανώνονται από ένα μέλος του Σχεδίου Debian.

Οι σελίδες κάτω από τη σελίδα των γεγονότων στο Wiki του Debian περιέχουν μια λίστα με γεγονότα στα οποία το είχε εμπλακεί/εμπλέκεται/θα εμπλακεί.

Αν θέλετε να βοηθήσετε με την παρουσία του Debian σε οποιοδήποτε από τα γεγονότα αναφέρονται στις παραπάνω σελίδες, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα στο πρόσωπο που αναγράφεται ως συντονιστής στην αντίστοιχη σελίδα του γεγονότος αυτού.

Αν θέλετε να προσκαλέσετε το Σχέδιο Debian σε ένα καινούριο γεγονός, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα στην διεύθυνση της λίστας αλληλογραφίας που αντιστοιχεί στη γεωγραφική τοποθεσία του γεγονότος.

Αν θέλετε να βοηθήσετε στον συντονισμό της παρουσίας του Debian σε ένα γεγονός, παρακαλούμε ελέγξτε στην υποσελίδα που ταιριάζει περισσότερο στη σελίδα των γεγονότων στο Debian Wiki αν υπάρχει ήδη κάποια συμμετοχή για το γεγονός αυτό. Αν ναι, συνεισφέρετε εκεί - αν όχι, ακολουθήστε τη Λίστα ελέγχου για ένα περίπτερο.

If you want to see what merchandise other companies are making with the Debian logo, which among other things can be used on events, then you would want to check out our merchandise page.

Αν σχεδιάζετε να δώσετε μια ομιλία θα πρέπει να δημιουργήσετε μια συμμετοχή παρακάτω στη σελίδα των γεγονότων στο Debian Wiki. Στη συνέχεια μπορείτε να βάλετε την παρουσίασή σας στη συλλογή παρουσιάσεων σχετικά με το Debian.

Διάφορες χρήσιμες σελίδες