Större evenemang med betydelse för Debian

Det främsta evenemanget som Debian håller är den årliga Debiankonferensen som kallas DebConf. Det finns även flera MiniDebConfs vilket är lokala möten som organiseras av Debianprojektmedlemmar.

Evenemangsgruppen hjälper till och ger råd för att organisera Debiannärvaro. De kan nås via events@debian.org men du bör kontakta dem via sändlistorna debian-events-*@lists.debian.org

Olika användbara sidor