Debian på Bulgariska

Debianspecifika resurser:

Resurser för översättare:

Andra projekt för översättning av fri mjukvara och dokumentation på Bulgariska:

Allmänna Linuxresurser: