Debian-ordliste

For at give Debian en konsistent dansk oversættelse af pakke- og programbeskrivelser, dokumentation, websider mv., er det vigtigt at koordinere oversættelserne og have en fælles ordliste. Så vidt muligt følges HDSGs anbefalinger. Dansk Sprognævns it-ordliste kan også give inspiration. Visse ord og udtryk er Debian-specifikke, eller ikke nævnt andetsteds, og kræver derfor deres egen ordliste. Nogle udtryk findes også andre steder, men er vigtige at huske og er derfor medtaget her.

Denne første udgave af ordlisten er kun udtryk for en enkelt oversætters erfaringer, desuden er hele siden baseret på de svenske oversætteres tilsvarende side, da deres arbejde nemt kunne overføres til danske forhold. De fleste ord på listen stammer derfor indtil videre fra den svenske side.

Engelsk Dansk
(machine/hardware) architecture hardwarearkitektur, arkitektur
autobuilder, buildd automatisk oversætter
Boot floppies, boot-floppies startdisketter (specifikt Debians)
bug tracking system fejlrapporteringssystem
CD image cd-aftryk
CD vendor [cd-]distributør
CEO koncernchef
XXXX compliant XXXX-tilpasset
eller omskrevet: "som følger XXXX-standarden"
community omskrives oftest: -miljø, "fællesskab", "-verden", "-folk", "samfund", osv.
constitution vedtægter
content negotiation indholdsforhandling
copyright ophavsret (om idéen)
tegnet "©" (for oplysninger om ophavsret)
(forekommer også i betydningen licens)
copyrighted "ophavsretsligt beskyttet"
cross site serveroverskridende
daemon dæmon, baggrundsproces (konceptet)
server (en specifik serverproces)
Debian distribution, the Debian-distributionen
Debian Free Software Guidelines Debians retningslinjer for fri software
denial of service [attack] lammelse[sangreb], overbelastning[sangreb]
directory mappe (vi er gået bort fra "katalog")
disclosure blotlæggelse (ofte i forbindelse med DSA'er)
free software community fri software-fællesskabet
link henvisning (eller evt. "link")
maintainer ansvarig, vedligeholder
new features ny funktionalitet
news group nyhedsgruppe
point release punktudgave, kunne også være: underudgave
port (verbum) tilpasning (til en ny arkitektur)
quality assurance kvalitetssikring
release udgave/udgivelse
release information udgivelsesoplysninger
remote exploit fjernudnyttelse
source [code] kildekode
task packages opgavepakker
treasurer kasserer
[registered] trademark [registreret] varemærke
URL webadresse, adresse, URL
vulnerability sårbarhed
web web-
web site websted, hjemmeside

Navne og registrede varemæker skal som hovedregel ikke oversættes, nogle eksempler på ting der ikke oversættes:

"Free Software" oversættes til gengæld (til "fri software"), da det lader til at have vundet indpas i det danske it-sprog.

Øvrige sproglige regler

Se endvidere Dansk Sprognævns websted, som blandt andet indeholder en onlineudgave af Retskrivningsordbogen.

Undgå "særskrivning" af ord, der på dansk skal sammensættes. Læs mere om dette emne og andre almindeligt forekommende sproglige fejl, som for eksempel unødvendig brug af apostroffer ved genitiv, hos Fiduso.

Andre henvisninger

Liste over landenavne på det indfødte sprog, samt dansk, norsk, svensk og engelsk. Desuden lister med koder over landenavne og sprogkoder, der kan anvendes som ordbogssupplement ved oversættelse af engelske lande- og sprognavne; listerne er dog kun tilgængelige på dansk.

Kommentarer

Mangler der ord på listen, har du en bedre oversættelse af et ord eller begreb, eller har du lyst til at hjælpe til med oversættelserne, så kontakt os på Debians postliste vedrørende de danske oversættelser. Listen hedder debian-l10n-danish.


Tilbage til Debians danske sider.