Merk! Denne oversettelsen er utdatert, se originalen.

Debian på finsk

Det fins en finsk Debian-postliste hos <debian-fi@fishpool.com>. Man kan abonnere på den vanlige majordomo-måten, ved å sende en melding til <majordomo@fishpool.com>, med linjen

  subscribe debian-fi
i kroppen, og ingenting mer.