Debian på finska

Sändlistor

Debian tillhandahåller en finsk sändlista för användarna. Denna sändlistas arkiv och (av)prenumerationinstruktioner finns på https://lists.debian.org/debian-user-finnish/.

En annan sändlista finns för finsk lokalanpassning. Denna sändlistas arkiv och (av)prenumerationinstruktioner finns på https://lists.debian.org/debian-l10n-finnish/.

Översättningar

Länkar