Debians ungerska sidor

Ungerska resurser

Debians ungerska utvecklare

Debians webbsidor översätts till ungerska av:

Sänd alla frågor rörande översättning till Szabolcs Siebenhofer.