Debian på japanska

Debian JP-projektet

Debian JP-projektet är en frivilligförening med målet att göra Debian mer populärt. För ytterligare information, se Om Debian JP-projektet.

Debian-sändlistor i Japan, som Debian JP-projektet står för

Primärt används japanska på sändlistorna, som Debian JP-projektet står för. För ytterligare information, till exempel registrering, se länkarna nedan.

Översättning till japanska

All information här under är riktat till personer som är intresserade till att översätta till japanska.

För information om japanska problemställningar och brist på arbetskraft, se resumé över japanska problemställningar.

Översätt www.debian.org till japanska

Innehållet på www.debian.org hanteras med hjälp av cvs och genereras med hjälp av wml. För ytterligare information, se Hjälp till med Debians webbsidor samt länkarna där. Det finns en sida med Statistik på översättningen av www.debian.org till japanska.

I allmänhet sker allt som har med översättning till japanska av www.debian.org och relaterade ämnen på den japanskspråkiga sändlistan debian-www nämnd ovan. Ämnen som påverkar andra översättningar kan tas upp på den engelskspråkiga debian-wwwlists.debian.org. RFR angående DPN skickas före webboffentliggörelsen. Här kan du diskutera viktiga ämnen, så som licensieringsproblem, så det rekommenderas att du läser den också, om möjligt. En cvs-committer skall läsa igenom översättningen. Dessutom måste översättningskoordinatorer, som kontaktpersoner prenumerera på debian-japanese, som primärt är på engelska.

Översättningar relaterade till Debian-paket

Översättningar relaterade till Debian-paket använder sig av gettext. Det är lite komplicerat då det finns en uppdelning där allt om översättning till japanska av Debianpaket och relaterade ämnen försiggår på den japansktalande sändlistan debian-doc som nämns ovan. Om du inte kan få din fråga besvarad via sökmotorer, ställ frågan här.

Ämnen som påverkar andra översättningar kan tas upp på den engelskspråkiga debian-doclists.debian.org. Här kan man diskutera viktiga ämnen, så som licensieringsproblem, så den rekommenderas även att läsas, om möjligt.
Vissa önskar att uppdateringar av japanska översättningar skickas till debian-japanese, som primärt är på engelska). Några gånger skickas önskningar om översättningsuppdateringar och/eller önskningar om nya översättningar till debian-i18n, som är på engelska.

Översättning av relaterade dokument till japanska

De flesta översättningar av relaterade dokument använder gettext. I allmänhet så sker allt som har med översättning av relaterade dokument till japanska och relaterade ämnen på den japansk-språkiga sändlistan debian-doc som nämnts ovan. Om du inte kan får din fråga besvarad via sökmotorer, så ställ frågan här.

Ämnen, som påverkar andra översättningar, kan tas upp på den engelskspråkiga debian-doclists.debian.org. Här kan du diskutera viktiga ämnen, såsom licensieringsproblem, så den rekommenderas även att läsas, om möjligt.

Alla områden behöver folk. Om du är intresserad av att översätta, kontakta oss på de relevanta platserna (alla är sändlistor).

Alla kontakter som ges på denna sida är offentligt tillgängliga sändlistor. Alla meddelanden kommer att offentliggöras på servrar runt omkring, och de flesta kontrolleras inte av oss. Skriv aldrig privata upplysningar, som inte skall offentliggöras. Det finns en potentiell risk att motta mer skräppost. Vi frånlägger oss allt ansvar angående utnyttjande av sändlistorna och följder därav. Om nödvändigt så kan du skapa en speciell epostadress före du skriver. Skydda dig!