Debians turkiska sidor

Debians turkiska webbsidor översätts och hålls àjour av frivilliga i Debianprojektets anda. Tyvärr kan vissa sidor vara föråldrade på grund av att de frivilliga är för få. När så sker visas ett varningsmeddelande om att originalsidan är nyare. Om du vill rapportera fel på de turkiska sidorna får du gärna kontakta oss på att följande sätt.

Turkisk hjälp

Turkiska Debiananvändare kan be om hjälp på turkiska genom sändlistan som heter debian-user-turkish. Använd formuläret på sidan för att prenumerera på listan.

Turkisk lokalanpassning

Debians turkiska lokalanpassningsprojekt arbetar med att få Debian att följa turkiska Debiananvändarens regionala inställningar och språk. Översättningen av webbsidor till turkiska är bara en liten del av detta arbete. Ytterligare information om projektet hittar du på våra projektsidor. Du kan även bidra till projektet genom att gå med på sändlistan debian-l10n-turkish som skapats för att samordna kommunikationen mellan de frivilliga.