Het Debian project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen

Het Debian project voor de vertaling van pakketbeschrijvingen, in het Engels Debian Description Translation Project — DDTP, (dat geïmplementeerd werd door Michael Bramer) heeft als doel om vertaalde pakketbeschrijvingen aan te leveren en de infrastructuur om hun vertaling te ondersteunen. Hoewel het al een paar jaar bestaat, werd het gedeactiveerd na een inbraak in een Debian computer en heeft het momenteel in vergelijking met het verleden slechts een basisfunctionaliteit.

Het project ondersteunt:

De secties non-free en non-free-firmware in het Debian archief zijn op dit moment niet vertaalbaar omdat er licentieproblemen zouden kunnen bestaan die bijvoorbeeld vertaling verbieden en waarop zorgvuldig gecontroleerd zou moeten worden.

Het vertalen van meer dan 71000 pakketbeschrijvingen is een grote uitdaging. Help ons alstublieft om ons doel te bereiken. Zie ook onze to-dolijst voor resterende problemen.

Interfaces met het DDTP

Aangezien alle interfaces de DDTP-backend gebruiken, moet u eerst nagaan of uw taal al wordt ondersteund. Dit zou voor de meeste talen het geval moeten zijn. Als dergelijke ondersteuning niet bestaat, schrijf dan naar debian-i18n@lists.debian.org of maak op Salsa een item aan zodat uw taal geactiveerd kan worden.

De web-frontend

Er bestaat een mooie web-frontend met de naam DDTSS, die geschreven werd door Martijn van Oosterhout en die de taken van vertalen en proeflezen probeert te vereenvoudigen.

Overzicht

Hij ondersteunt het leveren van een bijdrage aan vertalingen en maakt bovendien proeflezen mogelijk. Hij ondersteunt een aangepaste configuratie voor elk taalteam, zodat elk team kan beslissen hoeveel revisies er nodig zijn voordat de beschrijving wordt overgedragen naar de DDTP. Ook is het mogelijk om gebruikersrechten aan te vragen, zodat slechts een beperkte groep mensen bepaalde handelingen kan uitvoeren. U hoeft zich ook niet te bekommeren om de codering, de DDTSS regelt dit voor u.

Huidige standaardeigenschappen:

aantal revisies:
3
ondersteunde talen:
alle van de DDTP
gebruikersrechten:
neen, hij staat open voor iedereen

Het is mogelijk om een standaard woordenlijst voor een taal op te geven. Deze wordt gebruikt om standaardvertalingen te leveren via tekstballonnetjes. Deze lijst is beschikbaar via een link onderaan de taalpagina.

Werkwijze

De DDTSS biedt de volgende items voor alle talen:

Openstaande vertaling

Een lijst met openstaande vertalingen. Dit zijn beschrijvingen welke de gebruiker vrij kan selecteren om te vertalen. Dit ziet eruit als:

exim4 (prioriteit 52)
exim4-config (prioriteit 52)
ibrazilian (prioriteit 47, bezet)
postgresql-client (priority 47)
postgresql-contrib (prioriteit 47)
grap (prioriteit 45)

Een taalteam moet proberen om pakketten met een hoge prioriteit (die wordt berekend aan de hand van de categorie, b.v. essentieel, basis, ...) het eerst te vertalen. De pakketten worden gesorteerd om dit te bereiken.

Een beschrijving die gemarkeerd is als bezet, is al gereserveerd door een gebruiker en kan gedurende maximaal 15 minuten niet worden geselecteerd. Als er gedurende deze tijd geen vertaling neergelegd werd, wordt de beschrijving opnieuw gemarkeerd als vrij beschikbaar.

Een beschrijving moet volledig zijn vertaald voordat de frontend deze accepteert. Zorg er dus voor dat u de volledige tekst kunt vertalen voordat u begint. Selecteer Submit (Insturen) om uw vertaling toe te voegen, Abandon (Ophouden) als u besluit de beschrijving niet te vertalen, of Unfetch (Verwijderen) als de beschrijving niet vertaald moet worden (bijvoorbeeld omdat ze eerst verbeterd moet worden). Het is ook mogelijk dat u geluk hebt en dat er al een vertaling is voor een vorige versie van het Engelse sjabloon, samen met een diff van de wijzigingen in de Engelse vertaling die u in uw vertaling moet integreren. U kunt deze oude vertaling vanaf het onderste deel van de pagina kopiëren en plakken en op gepaste wijze bijwerken.

Om lelijke fluctuaties van de tekstbreedte te voorkomen, wordt aangeraden om niet handmatig regeleinden in te voeren, tenzij dat nodig is (zoals voor lijstonderdelen). Regelafbreking gebeurt automatisch. Onthoud dat een gebruiker tijdens het proeflezen kleine onderdelen kan toevoegen of verwijderen, wat anders zou kunnen resulteren in een inconsistente regellengte. Dit ook repareren maakt de diff met het verschil dat bij het nazicht is gemaakt, moeilijk leesbaar.

Het is ook mogelijk om voorkeurspakketten op naam te selecteren. Dit is handig om een reeks gelijksoortige pakketten, zoals manpages-de, manpages-es, na elkaar te vertalen om eerdere vertalingen te kunnen kopiëren en plakken.

Zelfs reeds vertaalde pakketten kunnen op deze manier opnieuw worden opgehaald om ze te verbeteren.

Openstaand nazicht

Een lijst van vertaalde beschrijvingen die nog moeten worden gereviseerd. Deze lijst kan er als volgt uitzien:

 1. aspell-es (nazicht nodig, kreeg er 1)
 2. bookmarks (eerste nazicht nodig)
 3. doc-linux-ja-html (eerste nazicht nodig)
 4. doc-linux-ja-text (eerste nazicht nodig)
 5. gnome-menus (eerste nazicht nodig)
 6. geany (nazicht nodig, kreeg er 2)
 7. initramfs-tools (eerste nazicht nodig)
 8. inn2 (eerste nazicht nodig)

Er bestaan de volgende vlaggen:

eerste nazicht nodig:
De huidige versie van deze vertaling heeft nog geen enkel nazicht gekregen.
nazicht nodig:
De huidige versie van deze vertaling heeft nog verder nazicht nodig, maar heeft er minstens al één gekregen.
nagezien:
Deze beschrijving werd nagezien zonder dat de gebruiker iets veranderde. Andere gebruikers moeten dit proeflezen.
eigenaar:
Deze beschrijving werd vertaald of tijdens het proeflezen gewijzigd door de gebruiker. Andere gebruikers moeten dit proeflezen.

Als er al een nazicht met correcties heeft plaatsgevonden, krijgt u wanneer u het pakket selecteert een mooie kleurendiff met alle wijzigingen van het laatste nazicht.

Recent vertaald

Een lijst met naar de DDTP overgedragen beschrijvingen. Er worden ten hoogste twintig pakketten vermeld, samen met de datum van de overdracht.

Algemene vertaalregels

Het is belangrijk dat u tijdens het vertalen geen Engelse beschrijvingen wijzigt. Als u er fouten in aantreft, moet u een bugrapport indienen tegen het betreffende pakket. Zie Een bug rapporteren in Debian voor details.

Vertaal de onvertaalde delen van elke bijlage die zijn gemarkeerd met <trans>. Het is belangrijk dat u geen regels wijzigt die alleen een punt in de eerste kolom bevatten. Dit zijn scheidingstekens tussen alinea's en zullen niet zichtbaar zijn in APT-frontends.

Alinea's die al vertaald zijn, zijn ofwel hergebruikt uit andere beschrijvingen of uit een oudere vertaling (en geven dus aan dat deze oorspronkelijke Engelse alinea sindsdien niet meer veranderd is). Zodra u een dergelijke alinea wijzigt, verandert dit niet ook alle andere beschrijvingen met dezelfde alinea.

Houd er ook rekening mee dat elk taalteam zijn eigen voorkeuren heeft, zoals woordenlijsten of de stijl van aanhalingstekens. Volg deze normen zo nauwkeurig mogelijk. De belangrijkste regels worden gepubliceerd. Het is raadzaam om te beginnen met het bekijken van bestaande vertalingen, hetzij via DDTSS of door te bladeren in beschrijvingen in pakketbeheersystemen zoals aptitude, om een idee te krijgen van de vertaalvoorkeuren. Neem bij twijfel contact op met uw taalteam.

Nazicht en fouten verbeteren

Alleen het DDTSS implementeert momenteel een werkwijze die nazicht vereist en stuurt alleen vertalingen naar de DDTP die een vast aantal revisies hebben gekregen.

Wanneer u veelvoorkomende typefouten of andere gemakkelijk te corrigeren fouten opmerkt, zoals coderingsproblemen, is het mogelijk om elk nazichtproces te omzeilen en dit voor alle pakketten in één keer op te lossen met behulp van een script. Er wordt aangeraden dat slechts één vertrouwde vertaalcoördinator al deze problemen verzamelt en het script toepast.

Omdat het nazicht veel tijd in beslag kan nemen (vooral als er steeds maar kleine problemen worden opgelost), kan het een optie zijn om eenvoudige typefouten en inconsistenties tijdens het nazicht gewoon te negeren en later een controle te starten op al deze (hopelijk verzamelde) problemen. Dit versnelt het nazicht en maakt het mogelijk om deze correcties later in alle beschrijvingen toe te passen..

Gebruik van de vertalingen

Goede ondersteuning voor vertaalde pakketbeschrijvingen is beschikbaar sinds het APT-pakket in lenny. Met dit pakket kan elke gebruiker de beschrijvingen in de taal van zijn voorkeur lezen in alle programma's die APT gebruiken. Dit omvat apt-cache, aptitude, synaptic en diverse andere.

APT downloadt Translation-taal-bestanden van Debian spiegelservers. Zij zijn enkel beschikbaar voor lenny en recentere distributies. De plaats van deze bestanden op de speiegelservers is dists/main/sid/i18n/.

Het is ook mogelijk om het gebruik van vertalingen uit te schakelen. Om dit te bereiken voegt u gewoon

APT::Acquire::Translation "none";

toe aan /etc/apt/apt.conf. Naast none wordt ook een taalcode ondersteund.

Te doen

Hoewel er enige vooruitgang is geboekt met het DDTP, is er nog veel te doen:

U vindt een meer omvattende lijst op Salsa, waar u ook uw ideeën en suggesties kwijt kunt.