Lokalisatie (l10n) van Debconf-sjablonen met PO-bestanden — Tips voor vertalers

L10n ] [ Lijst van talen ] [ Rangschikking ] [ POT-bestanden ] [ Fouten ] [ Tips voor vertalers ]

Algemene opmerkingen voor vertalers.

 1. Voordat u aan een vertaling begint, moet u altijd bij uw collega-vertalers op debian-l10n-<taal>@lists.debian.org (als een dergelijke lijst bestaat) controleren of niemand momenteel aan dezelfde vertaling werkt, en moet u de huidige bugrapporten lezen voor het pakket dat u gaat vertalen, om te zien of er al een vertaling werd gerapporteerd.
 2. Als u een vertaling wilt bijwerken, neem dan altijd contact op met de vorige vertaler om dubbel werk te voorkomen. E-mailadressen zijn te vinden in het PO-bestand.
 3. Om met een nieuwe vertaling te beginnen, kopieert u het bestand templates.pot naar xx.po, waarbij xx de ISO-code voor uw taal is. Specificeer dan in de eerste msgstr de tekenset die gebruikt wordt voor de vertaalde tekstfragmenten, en plaats daar ook alle nuttige informatie.
 4. Elke algemene teksteditor kan worden gebruikt om aan PO-bestanden te werken, en er bestaan ook enkele specifieke gereedschappen, zoals gtranslator, dat handig kan zijn als u niet vertrouwd bent met PO-bestanden. Documentatie over Gettext bevat uitleg over de indeling van PO-bestanden en minstens zou u de twee volgende onderdelen moeten lezen: Filling in the Header Entry (De koptekst invullen) en The Format of PO Files (De indeling van PO-bestanden).
 5. Als u klaar bent met uw vertaling, herlees dan altijd uw bestand minstens één keer om alle betekenis-, spellings-, grammatica-, typefouten en andere fouten te corrigeren. (Misschien bevat uw PO-editor een spellingcontrole of een vertaalhulp zoals acheck). Voer daarna het commando
        msgfmt -c -v -o /dev/null UW_TAAL_CODE.po
       
  uit om te controleren of uw bestand geldig is en probleemloos opgenomen kan worden. Afhankelijk van het beleid van uw taalteam, kunt u uw vertaling ook naar uw taalspecifieke l10n-lijst sturen zodat ze kan nagelezen worden.
 6. Wanneer uw vertaling klaar en geldig is, dient u een bugrapport in tegen het vertaalde pakket, met als ernstgraad wishlist. Tag uw rapport met de markeringen l10n en patch>, voeg [INTL:xx] toe (waarbij xx de ISO-code voor uw taal is) in het onderwerpveld om verdere opzoekingen nog makkelijker te maken, vraag beleefd dat uw vertaling wordt opgenomen, geef de pakketbeheerder instructies over wat deze moet doen met dit bestand (in het Engels, aangezien dit de voertaal is in Debian; bijv. Please copy the attachment into debian/po/nl.po) en vergeet niet uw vertaling toe te voegen. Deze stap kan heel eenvoudig worden uitgevoerd met het hulpprogramma reportbug.

Opmerkingen die specifiek zijn voor po-debconf

 1. De naam van het veld wordt weergegeven als commentaar vóór msgstr. Default-waarden zijn bijzonder voor debconf, omdat er bij het sjabloontype Select of Multiselect geen vertaling mag gebeuren, maar hun waarden kunnen (in zeldzame gevallen) wel worden gewijzigd naar een andere tekenreeks die wordt vermeld in het Engelse veld Choices. Om deze reden zouden ontwikkelaars DefaultChoice moeten gebruiken in plaats van Default om verwarring te voorkomen. Dit is een uitbreiding van po-debconf. In het gegenereerde sjabloonbestand wordt natuurlijk Default afgedrukt, aangezien debconf dit veld DefaultChoice niet definieert.
 2. Omdat instructies voor vertalers kunnen worden ingevoegd door ontwikkelaars, moet u ervoor zorgen dat het gereedschap dat u gebruikt, in staat is om deze commentaren weer te geven (zonder onregelmatigheden). Zie bijvoorbeeld instructies om met taalselectie om te gaan in het pakket geneweb.
 3. Soms zijn msgids identiek terwijl msgstr verschillende waarden kan hebben. Om msgids uniek te maken, kan aan het einde van de tekenreeks een speciale tekst worden ingevoegd, meer in het bijzonder wordt elke opeenvolging van
  • een linker vierkant haakje: [
  • een spatie
  • nul of meer lettertekens met uitzondering van een linker vierkant haakje, een rechter vierkant haakje en een regeleinde
  • een rechter vierkant haakje: ]
  aan het einde van een tekenreeks verwijderd uit msgid-tekenreeksen. Dit is ook van toepassing op msgstr-tekenreeksen, zodat vertalers een lege tekenreeks kunnen invoegen.
 4. Regels worden door debconf afgebroken, behalve als ze beginnen met een spatie. Zulke regels worden vaak gebruikt om lijsten op te maken, maar elke frontend heeft zijn eigen beperkingen. Het lijkt erop dat dergelijke regels niet langer mogen zijn dan 72 tekens om redelijk goed op alle frontends te worden weergegeven.
 5. Het script podebconf-display-po (uit po-debconf >= 0.8.3) is in staat om uw vertaling te tonen zoals deze zal worden weergegeven door debconf tijdens de configuratie. Voer het commando
        podebconf-display-po -fdialog debian/po/UW_TAAL_CODE.po
       
  uit om een idee te hebben van hoe uw vertaling eruit zal zien in grote lijnen. Maar dit werkt alleen voor basale configuratiebestanden; de weergave kan variëren als complexe bewerkingen (zoals intensief gebruik van tekstvervanging) worden uitgevoerd. Beschikbare debconf-frontends (die kunnen worden geselecteerd met de vlag -f) worden vermeld in debconf(7).

Deze pagina is gemaakt met data die is verzameld op 16 juli 2024. Controleer dat u de meest recente versies heeft, voordat u deze bestanden gaat bewerken!